nieuws

03 sep 2001, 00:12

Onderzoek: ‘Grote meerderheid Groningers voor aanpak Grote Markt’

Inwoners van de stad Groningen voelen zich zeer betrokken bij discussies en beraadslagingen over de toekomst van de Grote Markt. Een grote meerderheid van de Groningers uit Stad en Ommeland vindt bovendien dat de Grote Markt aantrekkelijker kan worden dan die nu is en aangepakt moet worden. De meningen in Groningen over de bereikbaarheid van de Grote Markt zijn echter zeer verdeeld. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een groot onderzoek onder inwoners van Groningen die vandaag in de Gezinsbode bekend gemaakt worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een grote enquête onder inwoners van Groningen naar de vraag ‘Wat doen we met de Grote Markt’. De uitslag er van staat vanmorgen in een advertentie van de gemeente in De Groninger Gezinsbode.
De gemeente stelde de vraag ‘Wat zullen we doen met de Grote Markt’ om te weten hoe het nu verder moet. Eerdere plannen voor een ingrijpende opknapbeurt voor de Grote Markt in februari werden tijdens een referendum met een grote meerderheid werden afgewezen. Vooral de plannen voor een ondergrondse parkeergarages onder de Grote Markt stuitten op weerstand. De gemeente wilde nu graag weten of inwoners van Groningen vinden dat de Grote Markt dan maar niet moet worden opgeknapt of dat er wellicht andere plannen moeten komen die wel op brede steun kunnen rekenen.
Om dat te weten te komen organiseerde de gemeente in juni een grote enquête via De Groninger Gezinsbode. In totaal maakten 1187 mensen gebruik van de mogelijkheid om ideeën of suggesties aan te dragen. Daarvan 911 via de Gezinsbode en 276 via een speciale website voor het Grote Markt beraad (www.grotemarktberaad.nl) Bovendien werden er ook telefonische steekproeven gehouden onder 551 Stadjers en 347 Ommelanders.
Eén van de belangrijkste conclusies die de gemeente trekt is dat de betrokkenheid van Groningers met het onderwerp groot is en dat er ook een brede steun is voor vernieuwing.
Veel mensen zien het aanpakken van de Grote Markt als een kans om de binnenstad te versterken, met name als regionaal winkelcentrum, als cultureel centrum en als toeristische trekpleister. Oudere Stadjers hechten daarbij meer aan de winkelfunctie, jongeren aan de cultuutfunctie en Ommelanders aan de toeristische functie
Een grote meerderheid van de Stadjers vindt dat de Grote markt aantrekkelijker kan worden dan hij nu is. Vooral de Noordzijde kan aantrekkelijker (81 procent), evenals het gebied daarachter bij de Stalstraat (73 procent). Maar ook de Oostzijde kan mooier, vindt 71 procent, evenals het gebied achter die oostzijde (65 procent).
Een grote meerderheid van de Stadjers vindt dat de Grote markt aantrekkelijker kan worden dan hij nu is. Vooral de Noordzijde kan aantrekkelijker (81 procent), evenals het gebied daarachter bij de Stalstraat (73 procent). Maar ook de Oostzijde kan mooier, vindt 71 procent, evenals het gebied achter die oostzijde (65 procent).