nieuws

17 sep 2010, 11:11

Onderzoek GGD: Gevolgen inademen rook onderschat

Hulpverleners die bij branden rook inademen hebben daar meer last van dan tot nu toe werd aangenomen. Zelfs na het inademen van lage concentraties rook is de kans op luchtwegproblemen groter. Dat blijkt uit vrijdag naar buiten gebracht onderzoek van Frans Greven van de GGD Groningen onder ruim 1300 brandweermannen en agenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zelfs het eenmalig inademen van veel rook kan langdurige luchtwegproblemen zoals astma veroorzaken, stelt de onderzoeker. Voor zover bekend is het de eerste keer dat wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen van het inademen van rook.

Ruim 1300 hulpverleners hebben voor het onderzoek een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Vierhonderd van hen zijn ook nog medisch onderzocht waarbij er bloed is afgenomen en een uitgebreide longtest is gedaan. Vijftig brandweermannen zijn bovendien direct na een inzet bij een brand nogmaals medisch onderzocht. Aanleiding voor het onderzoek was de brand bij een opslagloods van AFT in 2000 in Drachten.

Uit dit onderzoek blijkt dat hulpverleners een verhoogd risico lopen op luchtwegproblemen zoals astma of overgevoeligheid voor prikkelende stoffen. Ook ‘schone’ branden als natuurbranden waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen kunnen problemen veroorzaken. Volgens een zegsman van de GGD is niet precies te zeggen hoeveel hulpverleners klachten hebben. Wel is het aantal ‘significant hoger’ dan dat je zou mogen verwachten en reden genoeg om aan de bel te trekken, zegt hij.

Voor de brandweerkorpsen in Groningen zijn de resultaten van het onderzoek aanleiding om de bestaande voorzorgsmaatregelen tegen het inademen rook onder de loep te nemen. Zo moet brandweerpersoneel ook bij kleinere branden vaker ademluchtbescherming gaan dragen. De GGD heeft bovendien landelijke vakorganisaties ingelicht zodat de landelijk procedures kunnen worden aangescherpt.