nieuws

09 mrt 2013, 11:11

Ondernemingsraad noordelijke politie: vertrouwen in politiechef Dros

De noordelijke politie is het eens met de kritiek van de commissie Cohen op de fouten die zijn gemaakt, maar heeft er vertrouwen in dat het onder leiding van politiechef Dros wel weer goed kan komen, zo meldt de ondernemingsraad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ondernemingsraad van de politie Eenheid Noord-Nederland onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de commissie Cohen. 'Het doet recht aan de gevoelens van de collega’s over hoe zij hun werk hebben moeten doen tijdens de rellen in Haren.' De OR spreekt alle waardering uit voor deze collega's.
In het rapport van de commissie Cohen wordt meerdere keren verwezen naar het interne evaluatierapport van de politie over wat er mis ging in Haren.


De ondernemingsraad ziet dat de verbeteracties uit het evaluatierapport inmiddels in uitvoering zijn. De OR vindt dat hiermee de juiste koers is ingezet. De ondernemingsraad spreekt haar vertrouwen uit in politiechef Dros.


‘We vertrouwen erop dat hij uitvoering gaat geven aan de conclusies en aanbevelingen van de commissie Cohen. Aan ons de taak om toe te zien op de juiste uitvoering hiervan’, zegt Ben Kenters, voorzitter van de OR Noord-Nederland.