nieuws

27 nov 2007, 21:09

Ondernemers in geweer tegen reclamebelasting in Groningen

Drie Groningse ondernemersorganisaties hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin zij protesteren tegen plannen om in Groningen een reclamebelasting in te voeren. Het college van B en W kwam dit najaar al met een dergelijk plan, maar de Groningse gemeenteraad nam een motie aan waarin dit voorstel werd afgewezen. Volgens de Kamer van Koophandel Groningen, MKB Noord en de Groningen City Club hebben B en W echter laten weten voet bij stuk te willen houden. De drie organisatie schrijven de gemeenteraad:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“’In de gemeenteraadsvergadering d.d. 31 oktober 2007 hebt u in een motie tegen het voorstel van het College van B&W gestemd om reclamebelasting in te voeren. Als belangenbehartigers voor ondernemend Groningen zijn Groningen City Club, MKB Noord en Kamer van Koophandel Groningen blij met uw visie in deze. Het College van B&W heeft in haar brief d.d. 14 november 2007 aangegeven voornemens te zijn uw motie niet (geheel) over te nemen, maar onderzoek te doen naar de mogelijkheden om reclamebelasting, in aangepaste vorm, in Groningen in te voeren. Wij blijven ons tegen invoering van reclamebelasting verzetten.

Het College van B&W is voornemens een scheiding te maken tussen grote en kleine reclameobjecten. Echter, er bestaat nog onduidelijk over diverse aspecten o.a. over de definitie van groot c.q. klein (alleen afmeting of ook de termijn waarop een reclame-uiting wordt gebruikt) en de manier waarop controle zal plaatsvinden.

Nog belangrijker is het doel van de reclamebelasting. Indien een vorm van reclamebelasting wordt ingevoerd om freeriders te dwingen bij te dragen aan activiteiten in een bepaald gebied (een straat, wijk, de binnenstad, een bedrijventerrein) dan zijn wij niet op voorhand tegen invoering. Ervaring in andere plaatsen leert dat de invoering van een dergelijke maatregel in zo´n geval deel uitmaakt van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de desbetreffende ondernemersorganisatie. In Groningen is dat op dit moment niet aan de orde. Vandaar dat wij ons uitspreken tegen deze maatregel.’’