nieuws

08 dec 2008, 19:07

Ondernemers: ‘’Blauwe Stad economisch nu al succesvol’’

Een groot aantal ondernemers gevestigd rondom de Blauwe Stad is het niet eens met de manier waarop de Blauwe Stad volgens hen ''eenzijdig in het nieuws komt''. De bouw van woningen kan dan weliswaar op dit moment tegenvallen, met de ontwikkeling van toerisme en recreatie rondom de Blauwe Stad is het allerminst triest gesteld. Sinds de komst van de Blauwe Stad is er sprake van een enorme impuls op dit gebied. Alleen al aan de noordzijde van de Blauwe Stad (Midwolda/Oostwold)zijn er momenteel zo’n 25 toeristisch recreatieve bedrijven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ondernemers benadrukken dat Blauwe Stad vanaf het begin veel méér is dan alleen woningbouwprojecten. Er wordt nu een te eenzijdig beeld geschetst bij een tijdelijk stagnerende woningmarkt, waardoor de bredere betekenis van de Blauwe Stad onder dreigt te sneeuwen.

Zij maken zich ernstig zorgen over een mogelijke andere koers van dit project. Het korte termijn probleem van de woningbouw mag niet ten koste gaan van het investeren in de kwaliteiten van Blauwe Stad. Het zou voor de ontwikkeling in het gebied desastreus zijn als er voor een andere aanpak van de Blauwe Stad zou worden gekozen.

Ring Blauwe stad


Het investeren in de Blauwe Stad is vanaf het begin (omstreeks 2003) gepaard gegaan met investeren in het gebied eromheen, in de ring van kernen rond de Blauwe Stad. Deze ring bestaat uit Winschoten, Scheemda, Heiligerlee, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde en Beerta. De betrokken gemeenten Winschoten, Reiderland en Scheemda, de provincie Groningen en Blauwe Stad hebben zich in de afgelopen jaren samen met andere organisaties in de regio ingezet om het totale gebied een vernieuwingsimpuls te geven. De ondernemers hebben daar van harte en met overtuiging aan bijgedragen. Om mee te groeien met de ontwikkelingen in het gebied en de groeiende stroom bezoekers goed op te kunnen vangen richtten zij de toeristisch recreatieve ondernemersvereniging Het Blauwe Lint op.


Diverse projecten zijn er al gerealiseerd waaronder een groot scala aan fiets-en wandelroutes in het gebied en de aanleg van een jachthaven en strand. En er staan nog veel meer projecten op stapel. Daar moeten overheden en bedrijfsleven nu vooral mee door gaan, ook in een economisch wat moeilijkere periode.

Nieuw elan


Vóór de komst van de Blauwe Stad werd er over het gebied gesproken als ‘probleemgebied’. De nadruk lag op de bedreigingen en de problemen. Nu is dat omgedraaid: steeds meer mensen weten Blauwe Stad te vinden, steeds meer ondernemers investeren in het gebied, steeds meer bewoners zien de kansen die de Blauwe Stad hen biedt. Voor jong en oud ontstaan er nieuwe mogelijkheden.


De ondernemers roepen op om dat nieuwe elan te koesteren en te steunen, niet te ondergraven. Daarom willen zij de positieve kanten en kansen van Blauwe Stad met kracht naar voren brengen en een te eenzijdig beeld doorbreken.
De Blauwe Stad werpt zijn vruchten af en de ondernemers zien nog vele kansen liggen.