nieuws

06 nov 2014, 09:09

Onbewoonde ‘Rottums’ verdwijnen niet

De onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin zullen voorlopig niet in zee verdwijnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat en Deltares, die de ontwikkelingen van de eilanden sinds het eind van de jaren ’80 in de gaten houden. Volgens de onderzoekers veranderen de eilanden wel van uiterlijk, maar zullen ze zeker komende decennia nog blijven bestaan. Lange tijd bestond de vrees dat de eilanden zouden verdwijnen.

 

De verwachting is dat Rottumeroog de komende jaren samengroeit met het nog kleinere eilandje Zuiderduin. Rottumeroog zal daardoor fors groter worden.

 

Volgens de onderzoekers komen er bijzondere flora en fauna op de eilanden voor. Rottumeroog trekt in het najaar soms wel 300.000 trekvogels.