nieuws

17 nov 2009, 15:03

Oldambt meteen al onder toezicht provincie

De nieuw te vormen gemeente Oldambt komt meteen onder preventief toezicht van de provincie. De gemeentebegroting is niet voor 15 november ingeleverd, omdat de nieuwe gemeenteraad pas op 1 januari 2010 wordt geïnstalleerd. Bij het niet tijdig inleveren van de begroting is wettelijk geregeld dat de provincie toezicht houdt op de financiële situatie van de gemeente

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Commissaris van de Koningin in Groningen, Max van der Berg, hoeft het toezicht dan ook niet te worden gezien als een verwijt, maar is het een standaardprocedure. De begroting kon vanwege de samenvoeging van Winschoten, Reiderland en Scheemda niet eerder worden ingeleverd. Daarnaast staan de drie gemeentes nu ook al onder toezicht. Het toezicht voorziet er onder andere in dat de gemeente bij een wijziging in de begroting toestemming moet vragen van de provincie.

De nieuwe gemeente Oldambt moet na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad een sluitende begroting indienen. Volgens de gedeputeerde Rudy Slager is er nu al een tekort van een paar miljoen euro, dat nog moet worden weggewerkt. Het toezicht geldt voor heel het jaar 2010.

De provincie gaat de komende weken kijken of de door gemeenten ingediende begrotingen sluitend en evenwichtig zijn. Het is mogelijk dat er meer gemeentes onder toezicht worden gesteld.