nieuws

15 apr 2003, 00:12

Oeverzwaluwenwand bij het oost-Groningse Leinwijk

Aanstaande zaterdag 15 maart wordt de grondwal in het gebied Leinwijk van de Stichting Het Groninger Landschap afgegraven. Met een mobiele kraan wordt de grondwal van begroeiing ontdaan en vervolgens stijl afgegraven. Dit gebeurt om nestgelegenheid voor oeverzwaluwen te creëren. Oeverzwaluwen staan op de rode lijst van vogels die sterk achteruitgaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zwaluwen zijn nu onderweg uit de overwinteringsgebieden in Afrika. Van eind maart tot eind september zijn de oeverzwaluwen in ons land. Hun broedseizoen loopt van half april tot eind augustus. In steile, onbegroeide wanden graven de vogels diepe nestgangen. Vaak zoeken ze een plek nabij water. Oeverzwaluwen leven van insecten, die ze al vliegend verzamelen; met name muggen staan op hun menu en dat is voor bewoners en bezoekers een prettig voordeel. De Stichting Het Groninger Landschap hoopt dat de oeverzwaluwen van deze nestgelegenheid gebruik zullen maken.