nieuws

25 jun 2001, 00:12

Noorden stuurt boze brief over platte kilometerheffing

Noord-Nederland heeft in een brief aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat verontrusting uitgesproken over de voorgenomen "platte" kilometerheffing, die het kabinet wil invoeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opengehouden mogelijkheid om op termijn de tarieven te differentiëren, bieden volgens de noordelijke bestuurders onvoldoende garanties. Zij vinden dat de automobilist in Noord-Nederland onevenredig belast wordt.
De opengehouden mogelijkheid om op termijn de tarieven te differentiëren, bieden volgens de noordelijke bestuurders onvoldoende garanties. Zij vinden dat de automobilist in Noord-Nederland onevenredig belast wordt.
De kilometerheffing zoals die nu voorgesteld wordt, lost volgens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) geen files op. De plannen werken juist contraproductief. Automobilisten in het Noorden worden zwaarder belast omdat ze gemiddeld meer kilometers moeten rijden. De afstanden naar het werk, de winkel, onderwijs en recreatievoorzieningen zijn langer in vergelijking met de dichterbevolkte gebieden. De heffing zal het ingezette "Langman"-beleid dan ook tegenwerken. Dit beleid is er juist op gericht het faseverschil ten opzichte van de rest van Nederland weg te werken.
Het SNN dringt er in de brief aan de minister op aan om vroegtijdig bij de verdere uitwerking van de plannen betrokken te worden. Ook rept de brief over de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het SNN kan zich vinden in de verandering van het prijsmechanisme, maar acht een alternatieve inkomstenbron voor de provincies vanzelfsprekend als de opcenten wegvallen.