nieuws

17 jun 2010, 10:10

Noorden geen proefgebied energiezuinig wonen

Het 100.000 woningenplan lijkt van de baan. De drie noordelijke provincies hadden de ambitie om huizen te bouwen die duurzamer zijn dan de landelijke norm, maar minister Van Middelkoop heeft besloten de milieueisen voor Noord-Nederland niet te verscherpen. Volgens het ministerie van VROM is het draagvlak onder de woningbouwcorporaties en bouwpartijen in Noord-Nederland onvoldoende.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het was de bedoeling dat het Noorden een proefgebied zou worden voor energiezuinig wonen. Voor nieuw te bouwen woningen zou het ministerie van WWI een EPC-norm laten gelden, wat staat voor energieprestatiecoëfficiënt. Landelijk ligt de norm nu nog op 0,8, en vanaf volgend jaar op 0,6; in het Noorden zou een norm van 0,5 van kracht worden. Dat plan stond bekend als het 100.000 woningenplan.

De energiezuinige woningen waren een speerpunt van het Energieakkoord dat Groningen, Friesland en Drenthe en het ministerie van VROM in 2007 ondertekenden. Niet alleen zou de energiebesparing bijdragen aan gezond en betaalbaar wonen, het zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid.

De drie noordelijke provincies zijn teleurgesteld dat de maatregel van de baan is maar laten het plan van duurzaam en energiezuinig bouwen niet varen.