nieuws

12 mrt 2003, 00:12

Noordelijke provincies: 'Gronings ook als taal voor officiele papieren'

Contracten en overheidsteksten moeten voortaan zonder bezwaar in een Nedersaksisch dialect, zoals ons eigen Gronings of het Drents, kunnen worden opgesteld. Dat staat in het rapport ‘Koesteren van een cultureel erfgoed’ dat streektaalorganisatie SONT in opdracht van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland heeft opgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voorwaarde is wel dat op verzoek gratis Nederlandse teksten beschikbaar moeten zijn. Ook zou het onderwijs, zowel scholen als de universiteit, streektalen als keuzevak moeten aanbieden.
Het Drents en het Gronings zou op deze manier een status krijgen die vergelijkbaar zou zijn met het Fries, waar bijvoorbeeld tweetalige plaatsnamen heel gewoon zijn. In de vier provincies is zoiets nu nog niet toegestaan: in het Europees Handvest Minderheidstalen bekleedt het Nedersaksisch op dit moment een lagere status dan het Fries.
Het college van Gedeputeerde Staten Groningen bespreekt binnenkort de uitkomsten van het rapport. Volgens een woordvoerder staat het College erg gunstig tegenover de voorstellen. Het college maakt zich al langer zorgen over het uitsterven van het Nedersaksisch als levende taal.