nieuws

19 aug 2010, 12:12

Noordelijke provincies gaan samenwerking aan met Oost-Duitse deelstaat

Noord-Nederland gaat nauw samenwerken met de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern op het gebied van healthy aging, duurzame energie en het toekomstige cohesiebeleid van de Europese Unie. De intensivering van de betrekkingen is het resultaat van een driedaags bezoek aan de deelstaat van een Noord-Nederlandse delegatie onder leiding van Commissaris van de Koningin Max van den Berg.
Noord-Nederland gaat nauw samenwerken met de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern op het gebied van healthy aging, duurzame energie en het toekomstige cohesiebeleid van de Europese Unie. De intensivering van de betrekkingen is het resultaat van een driedaags bezoek aan de deelstaat van een Noord-Nederlandse delegatie onder leiding van Commissaris van de Koningin Max van den Berg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van den Berg was in het gezelschap van voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Sibrand Poppema en vertegenwoordigers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Healthy Aging Netwerk Noord-Nederland (HANNN) en Triade.

De delegatie werd in Schwerin ontvangen door minister-president Erwin Sellering en minister van economie Jürgen Seidel. Tijdens de gesprekken met Sellering en Seidel is onder meer gesproken over uitbreiding van de samenwerking op het gebied van healthy aging, duurzame energie, en het toekomstige cohesiebeleid van de Europese Unie.

Noord-Nederland zoekt naar actieve samenwerking met Noord-Duitsland om in de toekomst aanspraak te kunnen blijven maken op gelden vanuit Brussel. Eerste minister Sellering deelde mee deze samenwerking te willen ondersteunen en het onderwerp op de agenda te zetten voor volgend voorjaar, als Noord-Nederland en de Noordduitse deelstaten Schleswig-Holstein en Niedersachen en de steden Bremen en Hamburg onder voorzitterschap van Mecklenburg-Vorpommern bij elkaar komen. Bij dit overleg zullen de drie CdK’s uit Noord-Nederland aanwezig zijn.

Het bezoek aan Mecklenburg-Vorpommern was georganiseerd door Biocon Valley, een samenwerkingsverband van de overheid, universiteiten en bedrijven dat de Duitse evenknie vormt van het Noord-Nederlandse Healthy Aging Netwerk. Biocon Valley houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid in brede zin, de ontwikkeling van innovatieve biomedische materialen, het ondersteunen van bedrijven die deze vindingen op de markt brengen en onderzoek naar gezondheidsvoeding. Om de economie zoveel mogelijk te laten floreren, strekken de activiteiten zich ook uit naar andere aspecten van gezondheid, zoals het o.a. het bevorderen van gezondheidstoerisme, stimuleren van kuurfaciliteiten, en de wellness branche Het UMCG neemt samen met Mecklenburg-Vorpommern deel in Scanbalt, een netwerk van clusters op het gebied van de life sciences rondom de Baltische Zee.

Tijdens het bezoek werden afspraken gemaakt voor verdergaande samenwerking tussen de twee ‘healthy aging’-netwerken, met name op het gebied van experimentele chirurgie, onderzoek waarbij de gezondheid van grote groepen mensen in kaart wordt gebracht, de ontwikkeling van biomedische materialen en de zgn. koude plasmatechniek, een revolutionaire techniek die op den duur kan leiden tot nieuwe behandelingsmogelijkheden van kanker. Ook het bedrijf Triade, gericht op het opstarten van kleine bedrijven op medisch gebied, gaat een actieve samenwerking met Biocon Valley aan. Een tegenbezoek van Biocon Valley aan Groningen vindt plaats in oktober, als het HANNN een congres over nieuwe technologieën op het gebied van gezond ouder worden organiseert.

Ook op het gebied van duurzame energie werden mogelijkheden tot samenwerking verkend. In het oorspronkelijk sterk agrarische Mecklenburg-Vorpommern wordt veel stroom gewonnen uit biomassa. Momenteel wordt al de helft van stroomvoorziening aan particulieren betrokken uit windenergie en biomassa. De deelstaat heeft de ambitie in de toekomst grootschalig energieleverancier te worden voor zuidelijker gelegen regio’s in Duitsland. Tijdens een brancheconferentie in Mecklenburg-Vorpommern op het gebied van energie in november wordt besproken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.