nieuws

11 jan 2011, 13:01

Noordelijke politie voert boetevolgsysteem in

De politie voert in de drie noordelijke provincies per direct een ‘boetevolgsysteem' in waar automobilisten de gegevens van hun boete via internet kunnen bekijken. Het gaat om verkeersovertredingen die fotografisch zijn vastgelegd door flitspalen of mobiele controles. Overtreders kunnen via hun aangifte naar mijnpolitiebureau.nl om daar in te loggen met hun DigiD-gegevens. Daar zijn de nadere gegevens en foto's rond de boete te zien. De drie noordelijke provincies vormen samen het tweede gebied waar het boetevolgsysteem is ingevoerd. Het systeem is al sinds 2009 werkzaam in Noord-Holland Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verwachting is dat het boetevolgsysteem de noordelijke politie flink wat werk zal besparen. Per jaar worden er in de drie noordelijke provincies ruim 3400 foto’s opgevraagd en worden er 1200 Wet Openbaar Bestuur-aanvragen (WOB) ingediend. De politie verwacht dat deze aantallen nu met respectievelijk negentig en zestig procent zullen dalen. Dat zal ongeveer twee volledige fte’s opleveren die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van criminaliteit.

Bovendien past het boetevolgsysteem volgens de politie in de landelijk ontwikkeling om transparanter te werken en meer informatie te delen met de burger. De verwachting is dat het boetevolgsysteem uiteindelijk in heel Nederland beschikbaar zal zijn.