nieuws

27 jun 2002, 00:12

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij ziet winst dalen

De NV Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) heeft het jaar 2001 afgesloten met een winst van 0,1 miljoen euro. Dat was aanzienlijk minder dan in het jaar 2000 toen de NOM nog een positief resultaat boekte van 3,4 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De winstdaling is te wijten aan de verslechtering van de economie, die ook duidelijk merkbaar is geweest bij bedrijven waarin deze investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland participeert.
De directie van de NOM, die woensdag de resultaten over het jaar 2001 in Paterswolde bekend maakte, stelt dat er vorig jaar ook sprake was van een sterke vertraging van de economische groei bij bedrijven in Noord-Nederland. Maar er zijn volgens de NOM geen aanwijzingen dat Noord-Nedreland onevenredig is getroffen.
De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij heeft onder meer tot taak ondernemingen die niet regio-gebonden zijn er toe te bewegen in Noord-Nederland te investeren. De NOM doet dat door het verstrekken van leningen aan- of te participeren in veelbelovende ondernemingen. In 2001 was de afdeling investeringsbevordering van de NOM betrokken bij 16 nieuwe investeringsprojecten. Met deze investeringen zijn 1337 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid.
Het financieringsbedrijf van de NOM vertrekte in 2001 aan 36 bedrijven participaties en achtergestelde leningen voor een totaalbedrag van 22,9 miljoen euro. Dit financieringsbedrijf behaalde een positief resultaat van 2,2 miljoen euro.