nieuws

27 sep 2001, 00:12

'Noordelijke bedrijven nog te onzichtbaar in buitenland'

Het aantal exporterende bedrijven is in de noordelijke provincies naar verhouding lager dan gemiddeld. Gelet op de snelle markt- en productontwikkeling moet er daarom harder aan gewerkt worden om de noordelijke economie meer internationaal te laten meedraaien. Dit komt aan de orde tijdens de dag 'Europees zakendoen' in De Oorsterpport in Groningen. Het Noorden moet zich internationaler profileren, is daar het thema.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van de drie noordelijke provincies is Groningen nog het meest exportgericht, maar het kan allemaal nog veel beter. De internationale zakenwereld is lang niet altijd enthousiast over het Nederlandse bedrijfsleven. Reden voor VNO-NVW Noord en de drie noordelijke Kamers van Koophandel bedrijven uit de regio te prikkelen vaart achter hun internationale ambities te zetten.
En ze prikkelen daarbij wel. ''Wie een ontnuchterende ervaring niet schuwt, moet zich eens rekenschap geven van de Britse, Duitse en Franse kijk op hoe wij zakendoen,'' stellen zij. Zo moeten ondernemers hun talen bijspijkeren of zelfs gehele nieuwe talen leren, zodat het veroveren van nieuwe markten in Europa mogelijk wordt.