nieuws

12 jan 2010, 09:09

‘Noord-Nederland heeft nog nooit zo’n golf aan investeringen gekend’

De komende vijf jaar zal er in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Noord-Holland zo’n 22 miljard euro worden geïnvesteerd in de energiesector. Tot het jaar 2020 zal er daar bovenop nog eens voor miljarden worden geïnvesteerd in windenergie. ‘Noord-Nederland heeft nog nooit zo’n golf aan investeringen gekend’. Dat zegt Gerrit van Werven, directeur van Energy Valley in Groningen. Deze organisatie heeft tot doel de energiesector in Noord-Nederland verder te ontwikkelen en lijkt de wind enorm in de zeilen te hebben. In een blog op de nieuwe, en gisteren meteen al zeer druk bezochte website www.financieelgroningen.nl schrijft Van Werven dat er de komende jaren nog zeer veel staat te gebeuren in de energiesector, zeker ook op het gebied van windenergie en rondom de Eemshaven. Hij schrijft onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


‘Het is opmerkelijk hoe snel de ontwikkeling op energiegebied in de Energy Valley regio verloopt. Verschillende kranten hebben lijsten met projecten gepubliceerd, waaruit blijkt dat er de komende 5 jaren zo’n 22 miljard Euro door bedrijven wordt geïnvesteerd in energie-infrastructuur.Het betreft een breed pakket aan projecten in olie- en gasexploitatie, de bouw van centrales, groen gasproductie, windenergie, enz. Daarnaast investeren de kennisinstellingen fors in onderzoeks- en opleidingsprogramma’s. Noord-Nederland heeft nog nooit zo’n golf aan investeringen gekend. En wat prachtig is het, dat er zoveel partijen investeren. Dat wijst op een breed draagvlak. Een stroom die niet snel zal opdrogen.
De cruciale vraag is natuurlijk of dit pakket in de komende jaren uitgebreid gaat worden. Moeten we het hiermee doen of komt er nog meer? Ik kan daar duidelijk over zijn. De investeringen in de gaswinning en – distributie zullen zich continueren. Maar daarnaast dienen zich twee nieuwe sectoren aan die voor grootschalige investeringen zullen zorgen; dat zijn: de opslag van CO2 en offshore wind

In het Nederlandse deel van de Noordzee zal tot 2020 6000 MW aan windmolens geplaatst worden. Tot 2030 zal dat 20.000 MW moeten worden. Dat betekent een investering tot 2020 van 20- 25 miljard Euro en tussen 2020 en 2030 van nog eens 45-50 miljard Euro. Het werkgelegenheidseffect daarvan zal tot 2020 50.000 manjaren zijn en tot 2030 nog eens 80.000 manjaren. We verwachten dat het merendeel van de logistieke activiteiten vanuit onze havens zullen worden verricht, met een werkgelegenheidseffect van vele duizenden banen.
Daarbij komt dat de Eemshaven ook voor het Duitse deel een grote rol zal kunnen vervullen.
Met die positie in het achterhoofd wil ik er nadrukkelijk voor pleiten om Energy Valley in de komende tijd ook Europees ter positioneren. Dat kan door in te haken op Brusselse programma’s en door nauwe samenwerking met Noord-Duitsland.’’

Lees het complete verhaal, en andere blogs over de Groninger economie op:


 www.financieelgroningen.nl