nieuws

24 okt 2011, 10:10

Noord-Nederland en Noordwest-Rusland bundelen krachten in landbouwsector

In Sint-Petersburg is vrijdag het officiële startsein gegeven voor een gezamenlijk landbouwproject tussen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Leningrad Oblast (provincie rondom Sint-Petersburg). Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen, ondertekende hiervoor namens het SNN samen met gouverneur Serdjukov van de Leningrad Oblast een verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze ondertekening was tevens onderdeel van het officiële programma van minister-president Rutte. Rutte bracht de afgelopen dagen een officieel bezoek aan Rusland, samen met een omvangrijke handelsdelegatie uit Nederland. Dit werd vrijdag afgesloten met een bezoek aan Sint-Petersburg, waar hij onder andere een ontmoeting had met gouverneur Serdjukov.

Rutte prees de wijze waarop de beide regio’s samenwerken. “Met het tekenen van de overeenkomst tussen de Leningrad Oblast en Noord-Nederland zijn de tijden van de Oostzeehandel herleefd”. Met zijn aanwezigheid bij de ondertekening onderstreept hij het belang van dit project, dat door de rijksoverheid wordt gefinancierd.

Efficiencyverbetering


Doel van het project is de efficiency van de landbouwproductie in de Leningrad Oblast te verbeteren en daarbij kansen te scheppen voor het (Noord-)Nederlandse bedrijfsleven. De aardappelsector dient hierbij als voorbeeld. De Leningrad Oblast geldt als belangrijke agrarische regio in Rusland. Binnen deze sector neemt de aardappelteelt een prominente plaats in. Er is een groot landbouwareaal, maar dit wordt niet optimaal benut. Rusland is op dit moment voor een groot deel afhankelijk van import van landbouwproducten. Daarom willen de Russen een groter aandeel van de consumptie zelf kunnen produceren. Men staat daarom de komende jaren voor de uitdaging om de productiviteit te verhogen. Noord-Nederland beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om dit te realiseren. Nederland staat internationaal bekend om haar voorsprong en hoge productiviteit in de landbouwsector.

Exportmogelijkheden


Het landbouwproject is onderdeel van het Government-to-Government programma van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat programma is bedoeld om samenwerking van Nederland met buitenlandse overheden en kennisinstellingen te stimuleren en zo het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe export- en investeringsmogelijkheden te bieden.
 

Binnen het project is ook nadrukkelijk aandacht voor technische aspecten, zoals teeltmethoden, ziektebeheersing en opslagmethoden. Hierbij worden Nederlandse technieken en producten geïntroduceerd en trainingen ontwikkeld. Doel is dat daardoor Noord-Nederlandse bedrijven kunnen profiteren en betere kansen krijgen om hun producten in de Leningrad Oblast af te zetten.