nieuws

08 sep 2008, 09:09

Noord-Groninger economie op volle toeren: Delfzijl bij drie snelst groeiende regio’s

De economie van Delfzijl groeit momenteel razendsnel. Volgens een onderzoek van de Rabobank is de economie van Delfzijl samen met die van Utrecht en Flevoland zelfs de snelst groeiende van Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van alle Nederlandse regio's heeft het bedrijfsleven in Flevoland en Utrecht het afgelopen jaar het best gepresteerd. Dat blijkt uit de Regio Top 40 van Rabobank. Flevoland staat bovenaan en dankt zijn positie vooral aan de zeer sterke groei in 2007. Verrassende derde plek is voor Delfzijl en omgeving. De bedrijfsprestaties waren daar eerder ver beneden peil, maar in 2007 kende deze regio een sterke economische groei. Daarmee is Delfzijl e.o. de grootste stijger in de top 40 van economisch presteren.

Het Flevolandse bedrijfsleven tekent voor de sterkste investerings- en arbeidsvolumegroei. Ook qua winst- en productiegroei behoort Flevoland tot de beste regio's van ons land. Dat ligt anders bij het bedrijfsleven in Delfzijl en omgeving: qua winst-, investerings- en productiegroei behoort het tot de toppers, maar qua arbeidsvolumegroei laat het alleen Zuid-Limburg en Oost-Groningen achter zich.

Winstgroei Delfzijl e.o. ver bovengemiddeld


Gemiddeld nam de winst van het Nederlandse bedrijf vorig jaar toe met 4,8%. Met een winstgroei van 14,2% steekt het bedrijfsleven van Delfzijl en omgeving met kop en schouders boven de andere regio's uit. De groei concentreert zich met name in het industriële grootbedrijf en het MKB in de zakelijke dienstverlening. Afgezien van Delfzijl en omgeving concentreren de ondernemingen met een hoge winstgroei zich in de strook van Zeeland langs de Zuidvleugel van de Randstad, Utrecht en Flevoland tot aan Noordwest-Overijssel.

Productiegroei verspreid over de regio's

Gemiddeld groeide de productie van het Nederlandse bedrijf in 2007 met 4,3%. De ruimtelijke spreiding van regio's met een sterke productiegroei lijkt veel op die van de winstgroei: een strook van Zeeland langs de Zuidvleugel van de Randstad, Utrecht en Flevoland tot aan Noordwest-Overijssel leverde verhoudingsgewijs de beste prestaties. Het bedrijfsleven in de regio's Delfzijl en omgeving, Flevoland en Overig Zeeland, bestaande uit de provincie Zeeland exclusief Zeeuwsch-Vlaanderen, tekenden in 2007 voor de grootste productiegroei. In Flevoland groeide de productie vooral in de zakelijke diensten. Terwijl in Delfzijl en omgeving en Overig Zeeland vooral meer is geproduceerd in de industrie en bij de nutsbedrijven.


Investeringsratio bijna dubbele in Flevoland


Absoluut gezien worden de meeste investeringen gedaan door het bedrijfsleven in de regio's van de vier grote steden. Wanneer we deze investeringen afzetten tegen de toegevoegde waarde, voert Flevoland de ranglijst aan. Met een investeringsratio van bijna 42%, ligt het niveau van de investeringen in Flevoland bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Ook de regio's in het noorden van ons land vallen in positieve zin op. Het gaat hierbij vooral om de regio's in de provincies Drenthe en Friesland en de regio Oost-Groningen. In deze gebieden heeft met name de zakelijke dienstverlening verhoudingsgewijs veel geïnvesteerd.


Grote variatie in arbeidsproductiviteit


Gemiddeld ligt de arbeidsproductiviteit in Nederland op zo'n 82.000 euro per fte. De variatie tussen regio's is echter groot. In een agrarische regio als Noord-Friesland bedraagt de arbeidsproductiviteit ongeveer 55.000 euro per fte, terwijl in industriële regio's als Delfzijl en Groot-Rijnmond de arbeidsproductiviteit rond de 120.000 euro per fte uitkomt.

Groot-Amsterdam hoogste werkgelegenheidsfunctie


De werkgelegenheidsfunctie toont het belang van een regio als werkverschaffer. Vooral de stedelijke gebieden scoren goed, terwijl de meer landelijke regio's wat achterblijven. Deze landelijke regio's staan niet zo zeer bekend om de kracht van het bedrijfsleven, maar meer om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het is dan ook niet vreemd dat met name de grootstedelijke regio's qua werkgelegenheidsfunctie hoog scoren. In een regio als Groot-Amsterdam, die bekend staat om haar aantrekkingskracht op werknemers uit het hele land, is de werkgelegenheidsfunctie het hoogst van alle regio's. Regio's met een lage werkgelegenheidsfunctie zijn Oost-Groningen en Flevoland, gebieden waarin het agrarisch grondgebruik nog altijd domineert. Bovendien staat Flevoland bekend om zijn woonfunctie voor werknemers uit de Randstad, met name voor Amsterdam.
Voor meer informatie:

De Regio Top 40 - economisch presteren van het regionale bedrijfsleven is te downloaden via: www.rabobankgroep.nl/kennisbank