nieuws

15 jul 2007, 00:12

Nog geen uitspraak over baanverlening; Raad van State wil eerst meer weten over steun vliegveld

De Raad van State doet voorlopig nog geen uitspraak over verlenging van de startbaan van vliegveld Groningen Airport Eelde. Voordat het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan in Nederland een oordeel velt, wil het eerst van de Europese Commissie horen of de 18 miljoen euro die de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat in 2003 overmaakten voor de baanverlenging, staatssteun zou kunnen zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Raad van State (RVS) hoopt binnen vier maanden een reactie van de Europese Commissie te hebben, waarna hij alsnog met een oordeel komt. Een RVS-woordvoerder noemt het een novum dat een advies van de Europese Commissie wordt ingeroepen. ,,We hebben nooit eerder vragen over staatssteun gesteld aan de Europese Commissie.''
Financiële steun van de overheid aan bedrijven kan moeilijk liggen, omdat daardoor de concurrentiepositie van een bedrijf zou kunnen worden beïnvloed. Het Rijk heeft de Raad van State laten weten dat er geen sprake is van staatssteun, aangezien het gaat om uitbreiding van een infrastructurele voorziening. Ook voert de overheid aan dat de verleende bijdrage voortvloeit uit afspraken die al in de jaren '50 van de vorige eeuw zijn gemaakt, terwijl de Europese afspraken over staatssteun pas later ingingen.
De verlenging van de startbaan van 1800 naar 2500 meter houdt de gemoederen al lange tijd bezig. De eerste plannen stammen uit 1968. Omwonenden vrezen overlast door de grotere toestellen die er dan kunnen landen. In 2003 hield de RVS de verlenging nog tegen omdat de te verwachten geluidsbelasting op een andere manier moest worden berekend.