nieuws

06 nov 2001, 00:12

Nina Brink boos op Groninger Internet Courant over artikel ‘’naam-kaping’’

Internet-onderneemster Nina Brink is zeer ontstemd over een artikel in De Groninger Internet Courant van 26 oktober j.l. Het betreft een artikel met de kop ‘Naam Dagblad van het Noorden blijkt ‘’gekaapt’’ door Nina Brink.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In De Groninger Internet Courant maakten wij onlangs melding van het feit dat het wel eens lastig kan worden voor het nieuwe noordelijke dagblad dat in april verschijnt, het Dagblad van het Noorden, om op internet te verschijnen. Het blad De Journalist maakte namelijk melding van het feit dat een onbekende de domeinnaam al had geregistreerd. ‘Naam Dagblad van het Noorden door onbekende voor internet ‘’ingepikt’’, zo kopten we boven dat artikel.
Dit wat merkwaardige nieuwsfeit leverde ons via email diverse reacties op. Daarbij was ook een reactie van een lezer, communicatie-adviseur De Vries, die meldde dat de naam het Dagblad van het Noorden was geregistreerd door Freehosting , ‘oftewel LaDot, oftewel Nina Brink’.
Maar wie er om deze hyperbool ook kon lachen, niet mevr. Brink. Van de hand van haar persvoorlichter, I. Wallisch uit Utrecht bereikte ons een brief, waarin hij schrijft dat ‘ de passage en de titel onrechtmatig zijn jegens mevrouw Brink. De passage, omdat daarin een volstrekt ongefundeerde beschuldiging wordt geuit waarvoor de hoofdredactie verantwoordelijk is. Mevrouw Brink heeft niet meer dan een minderheidsaandeel in LaDot en het is dan ook absurd om haar te vereenzelvigen met deze onderneming, laat staan met de dochteronderneming Freehosting. Het is bovendien onzin dat mevrouw Brink persoonlijk betrokken zou zijn bij, of wetenschap zou hebben van de ins en outs van Freehosting, welke onderneming pas vrij recent is verworven’.Hij eist namens zijn opdrachtgeefster nu rectificatie.
De Groninger Internet Courant is blij met deze reactie en wil graag de indruk wegnemen dat mevrouw persoonlijk verantwoordelijk is voor het kapen van namen. Overigens was het niet de GIC die een en ander meldde, maar een van onze lezers. Dat neemt niet weg dat wij zelf de kop boven dat artikel plaatsten, waar wij zelf wel voor verantwoordelijk zijn. Wel vonden ook wij de suggestie dat mevrouw Brink hoogst persoonlijk verantwoordelijk zou zijn voor activiteiten van een van haar bedrijven – het ‘’kapen’’ van een krantennaam – nogal absurd. En juist om die reden plaatsten we de kop er boven, in de veronderstelling dat onze lezers daar wel doorheen zouden kijken en net als wij het absurde van het bericht zouden inzien.
(Hoofdredacteur)