nieuws

02 jul 2001, 00:12

Nieuwsblad-hoofdredacteur lanceert idee voor zondagskrant in Groningen

De hoofdredactie van het Nieuwsblad van het Noorden wil een zondagskrant. Hoofdredacteur Geert Jan Laan ziet dat als een van de mogelijkheden om na de fusie medio volgend jaar met het Groninger Dagblad, een nieuw lezerspubliek aan te boren. Het voorstel is uniek omdat nergens in Nederland een krant een zondags-editie uitbrengt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De redactie van het Nieuwsblad van het Noorden is alsnog akkoord gegaan met het voorstel van de directie om te komen tot een fusie met het Groninger Dagblad en de Drentse Courant. Dat betekent dat er medio volgend jaar in Groningen en Drenthe één nieuwe ochtendkrant komt.
Twee weken geleden besloten de redacties van het Groninger Dagblad en de Drentse Courant al in te stemmen met de fusie-plannen. De redactie van het Nieuwsblad van het Noorden weigerde toen echter het licht op groen te zetten en stelde voorwaarden aan de goedkeuring. Die hadden betrekking op het aantal formatieplaatsen. De directie van de Hazewinkels Pers BV, uitgeefster van het Nieuwsblad en het Groninger Dagblad, is daarmee akkoord gegaan. Dat betekent dat er 170 arbeidsplaatsen beschikbaar komen voor de gefuseerde ochtendkrant. Ook heeft de directie toegezegd dat er ruimte is voor nieuwe journalistieke initiatieven die de lezersmarkt moeten vergroten. Een van de door de Nieuwsblad-redactie genoemde opties, die nader onderzocht gaat worden, is een zondagkrant.
Tot de fusie is besloten omdat het Nieuwsblad van het Noorden, een avondkrant, al jaren te kampen heeft met een afkalvend abonnee-bestand. Daarbij liep het aantal abonnees terug van 140.000 eind jaren tachtig tot rond de 100.000 nu. In een poging abonnees terug te winnen kwam Hazewinkel Pers vorig jaar met een ochtendkrant in de stad Groningen, het Groninger Dagblad Stad. Maar dat leverde onvoldoende nieuwe abonnees op, waarna nu toch voor een fusie is gekozen. De naam van de nieuwe krant is nog niet bekend.