nieuws

23 jan 2010, 09:09

Nieuwkomers bij Groningse raadsverkiezingen: Partij voor de Dieren en Partij vrij Groningen

Aan de verkiezing voor de gemeenteraad van Groningen op woensdag 3 maart nemen 11 partijen deel. Naast de partijen die de afgelopen vier jaar al in de raad vertegenwoordigd waren, zijn er twee nieuwkomers: De Partij voor de Dieren en de Partij vrij Groningen. Dit heeft het hoofdstembureau van Groningen tijdens een openbare vergadering in het Stadhuis vanmiddag besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dinsdag 19 januari konden de deelnemende partijen hun kandidatenlijst inleveren.
Het hoofdstembureau besloot vanmiddag over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten. Hierover waren geen op- of aanmerkingen.
Hetzelfde geldt voor de aanduidingen van de politieke groeperingen die meedoen.

De nummering van de deelnemende lijsten op 3 maart luidt alsvolgt:
1. P.v.d.A.
2. SP
3. VVD
4. GROENLINKS
5. CDA
6. ChristenUnie
7. STADSPARTIJ
8. D66
9. Student en Stad
10. Partij vrij Groningen
11. Partij voor de Dieren

Het procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau ligt vanaf maandag 25 januari om 13.00 uur ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.