nieuws

16 feb 2003, 00:12

Nieuweschans wordt Kuurvesting

De provincie Groningen stelt een klein vermogen beschikbaar voor het zogeheten masterplan Nieuweschans, wat de plaats moet omtoveren tot ’s lands ‘Kuurvesting’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Gedeputeerde Staten ziet veel in Kuurvesting Nieuweschans (gemeente Reiderland), en met wat andere potjes van verschillende overheden erbij moet voor enkele miljoenen euro’s aan het project worden verspijkerd. De betrokken partijen gaan ervan uit dat de 170.000 bezoekers die het huidige bronnenbad bezoeken voortaan langer zullen blijven en meer euro’s zullen uitgeven wanneer ze de beschikking krijgen over hightech kuurvoorzieningen. GS hopen dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), een belangrijke partij in de regio, 1,5 miljoen euro bijdraagt in de kosten van het plan. In dit SNN zijn alle noordelijke provincies vertegenwoordigd.
Er worden uiteraard allerlei kuurvoorzieningen aangebracht, die onder meer veel Duitsers, ‘Kuhrliefhebbers’ en fijnproevers bij uitstek, moeten aantrekken. Daarnaast wordt een aantal ouderwetse vestinggrachten gegraven en worden historische wallen en bastions verbouwd. Ook wordt de vestingstad groener dan ze nu is.
Het plan hangt samen met de komst van de zogeheten Blauwe Stad, een geheel nieuwe stad die in de provincie Groningen moet verrijzen. Het plaatsje ondergaat om deze vermeend gezonde ambities waar te maken in de komende jaren ook buiten het kuurproject een ingrijpende verbetering. Het plan is erop gericht om van Nieuweschans ‘een vitaal en toeristisch aantrekkelijk dorp te maken’, zoals de provincie Groningen het noemt.