nieuws

03 jul 2009, 10:10

Nieuwe zuidelijke ringweg Groningen in beeld

Dit is een foto-impressie van hoe de zuidelijke ringweg in de toekomst kan worden. U ziet de verdiepte ligging, met rechts de nieuwbouw van de Informatie Beheer Groep, achter het Sterrebos. De stuurgroep zuidelijke ringweg legt op 9 juli dit voorkeursalternatief voor aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Volgens gemeente en provincie Groningen is met dit ontwerp uiteindelijk het meest duurzame en voor Groningen minst schadelijke alternatief uit de bus gekomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: