nieuws

09 feb 2009, 09:09

Nieuwe weg Groningen – Winsum door natuurgebied splijtzwam Stads- en provinciale politiek

Groningen krijgt – als het aan Provinciale Staten ligt – een nieuwe weg. Deze biedt noord-west Groningen een betere aansluiting op de stad en de ringwegen en loopt van Groningen via Winsum naar Mensingeweer. Een meerderheid in Provinciale Staten heeft ingestemd met het voorstel. In de gemeenteraad van Groningen is men daar niet gelukkig mee. Vooral GroenLinks verzet zich hevig tegen de nieuwe weg, die door het natuurgebied Koningslaagte zou moeten lopen. (foto's: Eisso Beukema). De fractievoorzitter van GroenLinks in Groningen, Drewes de Haan, kondigt in zijn weblog (www.dsg.nl) aan zich niet bij de komst van die weg neer te leggen. De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


‘’Zoals te verwachten was na de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, hebben de Provinciale Staten van Groningen deze week ingestemd met het tracévoorstel van de provincie voor de nieuwe weg Groningen- Winsum - Mensingeweer. Dat betekent o.a. dat dwars door de voor natuur en cultuurhistorie waardevolle Koningslaagtepolder een provinciale weg plus parrallelweg wordt aangelegd. Bij de bewoners daar hangen nu de vlaggen halfstok en de molen is in de rouwstand gezet.


(…)Doorgaans spreken de provinciale politici mooie woorden over het behoud van vooral het landschap en mindere mate van de natuur. Maar toch wordt er nu 15 tot 20 kilometer nieuwe weg door merendeel waardevol landschap aangelegd, waarvan de noodzaak op z’n minst twijfelachtig is. Maar die argumenten tellen allang niet meer. Gaandeweg het debat kreeg ik steeds idee dat vooral een psychologisch argument de doorslag heeft gegeven, namelijk dat noord-west Groningen recht heeft op de meest optimale autoaansluiting op de ringwegen van de stad. Niet door de Koningslaagte gaan betekent een paar minuten meer reistijd en mogelijk voor een verkeerslicht stil staan en dat schijnt uit den boze te zijn. Buitengewoon treurig.


Niet alleen de drie collegepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie waren voor het plan, ook de VVD heeft voor gestemd. Verder bleek dat de Partij voor het Noorden voor het tracé door het de Koningslaagte, maar tegen de enorme boog om WInsum, die ook niet echt nodig is. Bij de SP was het net andersom, waarbij opviel dat de SP er nu tegen is omdat het alternatief van de stad Groningen niet goed onderzocht is. Uiteindelijk hebben alleen GroenLinks, D66, de Partij voor de Dieren en één PvdA-lid tegen alle omstreden onderdelen van het plan gestemd.


Nu de politiek het eerste besluit heeft genomen, kunnen de tegenstanders het mogelijk nu al via juridische weg proberen tegen te houden. Daarbij gaat vooral om of de alternatieven goed onderzocht zijn en of er voldoende provinciaal belang is dat de provincie de gemeente Groningen opzij mag zetten. Ik heb daar goede verwachtingen van.’’

Bron:

www.dsg.nl

 

Koningslaagte:

Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de stad Groningen. De streek hoort gedeeltelijk bij de gemeente Groningen en gedeeltelijk tot de gemeente Bedum in de provincie Groningen in Nederland.


De Koningslaagte is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft de status van reservaat. Het is een open landschap, waar doorheen vroeger de Hunze stroomde. De oude loop is nog in het landschap terug te vinden.


De naam Koningslaagte zou er op duiden dat in deze omgeving in de vroege middeleeuwen koningsgoederen lagen. Koning is in dit geval de koning van het Heilig Roomse Rijk, oftewel de Duitse keizer.


Aan de rand van de Koningslaagte, op de grens van de gemeenten Groningen, Bedum en Winsum staat de poldermolen Koningslaagte uit 1878. De taak van de molen is overgenomen door het gemaal De Wolden bij Zuidwolde. In geval van extra wateroverlast is de molen in staat een deel van de polder re bemalen. Hij slaat zijn water uit op de Oude Ae. (Brin: Wikipedia)