nieuws

03 sep 2001, 00:12

Nieuwe website over enorme opknapbeurt zuidelijke ringweg

De Zuidelijke Ringweg van Groningen is al sinds lange tijd een groot knelpunt voor het autoverkeer rond Groningen. Vooral tijdens de spits staan er lange files. Om dit te verbeteren, gaat Rijkswaterstaat de Zuidelijke Ringweg (Vrijheidsplein – Julianaplein – Europaplein) grondig aanpakken. Naast groot onderhoud staan er enkele forse maatregelen op stapel om de doorstroming te verbeteren. Dit alles gebeurt tussen 2001 en 2007. Uiteraard zal de weggebruiker dit merken, maar Rijkswaterstaat doet er alles aan om de overlast te beperken. In verband daarmee is er alvast een speciale website in het leven geroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Files zijn inmiddels geen onbekend fenomeen meer op de Zuidelijke Ringweg van Groningen. De stijging van het aantal files in Nederland is voornamelijk te wijten aan toegenomen drukte op de wegen. Ook in Groningen wordt het drukker. Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit op de Zuidelijke Ringweg ook nog eens meer is gestegen dan het landelijk gemiddelde. Iedereen die wel eens op de ringweg rijdt, kan dit zelf ondervinden. Rijkswaterstaat wil met dit project voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Franklin Zoete, projectleider namens Rijkswaterstaat, vertelt: “Als er geen maatregelen getroffen worden, staat het verkeer in het jaar 2010 op de Zuidelijke Ringweg helemaal vast. Er moet dus echt nu iets aan gedaan worden.”
De komende jaren zullen verschillende werkzaamheden erin resulteren, dat de bereikbaarheid van de stad Groningen beter wordt. Bert Kramer, ook projectleider namens Rijkswaterstaat: “De grootste verandering is, dat de doorstroming bij het Julianaplein en het Europaplein veel beter wordt. De tijd dat automobilisten moeten wachten voor sommige verkeerslichten wordt verkort met maar liefst 40 procent. Deze betere doorstroming is het resultaat van het weghalen van de linksafstrook vanuit Drachten richting het centrum en het creëren van een extra rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer op het Julianaplein.” Deze laatste maatregelen tezamen met de onderhoudsmaatregelen, de nieuwe deklaag op het gehele traject en het reguliere onderhoud, worden uitegvoerd in 2002 en 2003.
Als er eenmaal begonnen is met de werkzaamheden zal Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland er alles aan doen om de overlast tot het minimum te beperken. Bert Kramer zegt: “De aannemer wordt gestimuleerd om voornamelijk in de zomervakanties, de weekenden en ’s avonds te werken. Dus wanneer er minder verkeer op de weg is. We werken in dit project namelijk met de rijstrokenverhuur-methode. Deze werkwijze wordt al jaren in Amerika toegepast en wordt in dit project voor het eerst gebruikt in Nederland. De aannemer moet, als hij op de weg werkzaamheden wil uitvoeren, de rijstroken van Rijkswaterstaat gaan huren. De hoogte van de huur hangt samen met de intensiteit op de weg. Zijn er veel auto’s op de weg op een bepaald tijdstip, dan is de huur hoog. Zijn er weinig auto’s, dan is de huur lager. Dat levert volgens ons voldoende financiele prikkels op om vooral in rustige periodes aan de Ringweg te werken.”
Alhoewel het project over een aantal jaren wordt uitgesmeerd, staat er dus wel het één en ander te gebeuren rond de Ringweg. Dat zal niet ongemerkt aan weggebruikers en omwonenden voorbij gaan. Insteek van Rijkswaterstaat is wel om die overlast zoveel mogelijk te beperken. “Wanneer er precies gewerkt wordt aan de Ringweg, kunnen we nu nog niet aangeven. We kunnen alleen zeggen wat we gaan doen en waarom, maar dus nog niet wanneer”, aldus Bert Kramer. Zodra dat wel bekend is, zullen alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden over de overlast en eventuele alternatieve routes. Op 29 augustus a.s. is er in ieder geval in de Martinihal een informatiemarkt. Dan zal het wat en waarom van de aanpak worden toegelicht en kunnen er vragen gesteld worden. ‘s Middags is de markt bestemd voor bedrijven, overheden en hulpdiensten en ‘s avonds voor omwonenden. (Deze informatie is afkomstig van Rijkswaterstaat)
Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de speciale website www.ringzuidgroningen.nl.