nieuws

08 jul 2002, 00:12

NIEUWE VOORZITTER STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

Gert van den Bremen is de nieuwe voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken. Hij is op 1 juli benoemd als opvolger van Harry de Olde, die op 13 april jongstleden afscheid heeft genomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gert van den Bremen werd in 1942 in Amsterdam geboren en verhuisde op 6-jarige leeftijd naar Winschoten. Na een periode werkzaam te zijn geweest in het jongerenwerk was hij tot 1998 wethouder van de gemeente Stadskanaal onder andere voor monumentenzorg.
Gedurende zijn wethouderschap maar ook daarna is Van den Bremen bestuurlijk actief in diverse maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de stichting 400 jaar Veenkoloniƫn die zich bezighoudt met de geschiedschrijving van dit gebied.
Zijn affiniteit met monumentenzorg is versterkt door het bestuurslidmaatschap van de stichting Smeerling Metbroek die door de restauratie van de eeuwenoude boerderijen in dit dorp rehabilitatie tot stand heeft gebracht. Zijn voorzitterschap van de Provinciale Welstandscommissie in de jaren negentig heeft bijgedragen aan de brede bestuurlijke ervaring op het, aan monumentenzorg verwante, gebied van de ruimtelijke ordening.
De komende tijd zal Van den Bremen zich breed laten informeren over het werk van de stichting. Door middel van werkbezoeken wil hij het werk van de Plaatselijke Commissies beter leren kennen.