nieuws

14 mrt 2002, 00:12

Nieuwe Voorzitter Grunneger Genootschop

‘t Grunneger Genootschop heeft, nadat Fré Schreiber ruim een half jaar geleden het voorzitterschap heeft neergelegd, weer een nieuwe voorzitter in de persoon van Henk Hammenga uit Oldekerk. De rest van het dagelijks bestuur is ook deels vernieuwd en aangevuld.
‘t Grunneger Genootschop heeft, nadat Fré Schreiber ruim een half jaar geleden het voorzitterschap heeft neergelegd, weer een nieuwe voorzitter in de persoon van Henk Hammenga uit Oldekerk. De rest van het dagelijks bestuur is ook deels vernieuwd en aangevuld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat werd onlangs in Zwolle tijdens de jaarvergadering van het Grunneger Genootschop besloten. Afgevaardigden van Grunneger Verainens uit heel Nederland waren aanwezig.
Hammenga is socioloog en zeer geïnteresseerd in en betrokken bij regionale cultuur, waaronder de sociale achtergronden van de streektaal. Geboren en getogen in de gemeente Slochteren (evenals de beroemde K. Ter Laan) voelt hij zich een echte Groninger, die vindt dat ondanks de vergrijzing van de gebruikers van de streektaal er ook weer nieuwe kansen liggen om de taal en ander cultureel erfgoed in stand te houden. Hij wil daartoe bij het werk van het Genootschop meer het accent leggen op de eigen provincie zonder de Verainens in de rest van het land te verwaarlozen: bibliotheken, scholen, media, culturele commissies mobiliseren voor meer aktiviteiten op het gebied van met name de taal.
Omdat het Gronings als schrijftaal bloeit als nooit te voren, daagt hij de Groninger schrijvers uit om meer toneelstukken met een eigentijdse thematiek te schrijven. Ook modernere theatervormen als de musical kunnen ertoe bijdragen dat het gesproken woord in de streektaal de jongere generatie weer meer bereikt. Wil de Groninger culturele beweging overleven, dan is er ook een meer herkenbare en doelmatige organisatiestruktuur nodig, waardoor de provinciale politiek een duidelijk aanspreekpunt krijgt en weet wat er met eventuele subsidies wordt gedaan. Er is veel werk aan de winkel.