nieuws

28 mei 2001, 00:12

Nieuwe regeling voor bedrijfsschepen

Er komt een betere regeling voor de ligplaatsen van bedrijfsschepen in de stad. De regeling die op dit moment van kracht is, geldt voor woonschepen en niet voor schepen die worden gebruikt als werkplaats.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Omdat de meeste van de vijftien schepen al een ligplaats hadden voordat de huidige regel bestond, wil de gemeente de huidige schepen legaliseren. Voor toekomstige bedrijfsschepen geldt de ontheffingsregeling van de Verordening Openbaar Vaarwater. Dit betekent dat de schepen geen ligplaats krijgen tenzij zij een ontheffing van het ligplaatsverbod hebben.
De gemeente wacht met het definitieve besluit totdat de reacties van de belanghebbenden bekend zijn.