nieuws

27 mrt 2002, 00:12

Nieuwe provinciaal museumconsulent in Groningen

Groningen heeft een nieuwe provinciale museumconsulent. Het is mevrouw drs. Roelie Broekhuis. Het is haar taak om musea in Groningen te adviseren op het gebied van museaal beleid. Daarnaast vertegenwoordigt ze de provinciale musea in verschillende overlegorganen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Federatie van Musea in de Provincie Groningen is in 1977 opgericht en behartigt de belangen van 45 aangesloten musea en instellingen. De Federatie is daarmee een goed platform voor musea in Groningen om het beleid onderling af te stemmen. Mevrouw Broekhuis volgt mevr. Minette Albers op die directeur is geworden van een museum in Heerenveen.