nieuws

05 mrt 2003, 00:12

Nieuwe proef bij Europaplein van 10 maart tot 4 april 2003

Rijkswaterstaat heeft in aanwezigheid van vertegenwoordigers van politie, provincie en gemeente, besloten om de onlangs gehouden proef bij het Europaplein te herhalen voor de duur van 4 weken. Het vervolg van deze proef begint maandag 10 maart vanaf 09.00 uur en eindigt vrijdag 4 april in de loop van de middag. De proef gaat in die periode dag en nacht door. Betrokkenen zijn van mening dat de resultaten van de eerder gehouden proef teveel per dag verschilden. De proef van vier dagen was te kort om een objectief beeld te krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de proef heeft gezorgd voor aanzienlijk minder filevorming voor het verkeer komende vanuit Hoogezand richting het Europaplein. Over het algemeen verliep het invoegen van het verkeer vanaf het Europaplein via de toerit naar de ringweg richting het Julianaplein beter. De doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg, komende vanuit de richting Lewenborg naar het Julianaplein viel echter tegen. Hierdoor ontstond er vooral in de ochtendspits op de dinsdag en de donderdag filevorming.
Voor wat betreft de nieuwe proef in de periode 10 maart - 4 april zal een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Zo zal de belijning op de toerit vanaf het Europaplein naar de ring richting het Julianaplein worden doorgetrokken (witte doorgetrokken lijn) om het verkeer hogerop te laten ‘ritsen’. Het verkeer komende vanuit de richting Lewenborg naar het Julianaplein zal gedwongen worden om nog langer op de linkerrijstrook te blijven rijden. Hierdoor krijgt het verkeer komende vanaf de toerit van het Europaplein meer ruimte. De weggebruiker zal tijdig door diverse borden op deze nieuwe situatie geattendeerd worden.
Het doel van de proef - gehouden in de periode 10 februari/14 februari jl. - was om te komen tot een betere doorstroming van het verkeer op de toerit van het Europaplein naar de ring richting het Julianaplein. Hiervoor is op de Oostelijke Ringweg in Groningen - ter hoogte van het Dagblad van het Noorden - het verkeer komende uit de richting Lewenborg naar het Julianaplein, van de rechter rijstrook naar de linker rijstrook geleid. Dit om het opkomende verkeer vanaf het Europaplein richting het Julianaplein meer ruimte te geven bij het invoegen. In de praktijk blijkt dat automobilisten al beneden bij de toerit maar van één rijstrook gebruik maken, uit angst dat het invoegen boven aan de toerit niet lukt. Daardoor moeten automobilisten op het Europaplein vaak midden op de kruising blijven wachten om de toerit op te kunnen rijden, en dat levert gevaarlijke situaties op.
Er vindt op 9 april een evaluatie van deze nieuwe proef plaats. Mocht deze proef succesvol blijken te zijn, dan overweegt Rijkswaterstaat om op termijn blijvend deze maatregel toe te passen. Nadere informatie over de proef vindt de weggebruiker ook op www.ringzuidgroningen.nl