nieuws

03 dec 2009, 13:01

Nieuwe ontwikkeling Groninger binnenstad: relatie tussen Stad en Voedsel

Vanuit een ruimtelijk-economische invalshoek agendeert de afdeling Beleidsontwikkeling van de dienst RO/EZ nieuwe ontwikkelingen voor de stad. Een belangrijk thema waar de dienst zich op wil richten is de relatie tussen stad en voedsel. Het Boterdiep, de Vismarkt, de Tuinbouwstraat, de Ossenmarkt: namen van straten en pleinen die aan die relatie herinneren. Welke invloed heeft voedsel nu op de cultuur, het inrichten en het functioneren van de stad? De dienst organiseert er maandag 7 december ’s avonds vanaf acht uur een lezing over in Het Paleis aan het Boterdiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een wereld die steeds meer onder druk komt te staan door klimaatverandering, energieschaarste en bevolkingsgroei menen wij dat het tijd is om aandacht te schenken aan het functioneren van haar meest urgente motor: voedsel.
Een herstel van de historische banden tussen voedsel, voedselproductie en de stad vraagt om nieuwe visies waarin natuur, productie-en landschap op een meer vanzelfsprekende manier verweven zijn met stedelijkheid. Het (terug) naar de stad brengen en zichtbaar maken van de voedselproductie kan het bewustzijn van de waarde van voedsel versterken én bijdragen aan een gezonde, groene en duurzame stad.

Vanuit de dienst RO/EZ willen we een bijdrage leveren. We bieden inspiratie en verbeelding, we brengen initiatieven samen, we willen innovatie stimuleren en plannen-binnen-handbereik realiseren. Dat kunnen we niet alleen. Samen met onze partners uit stad en regio willen we dit oppakken en verder brengen. Ieder vanuit zijn professie en invalshoek. Graag willen we met u van gedachten wisselen over hoe wij het thema stad en voedsel vorm kunnen geven. En graag op een smakelijke, typisch Groningse wijze!

Ter inspiratie nodigen wij u graag uit voor een lezing van Carolyn Steel, een Londense architect die in haar boek Hungry City – How Food Shapes Our Lives steden beziet vanuit het perspectief van voedsel. Zij betoogt dat de omvang, de vorm en het functioneren van de huidige stad vooral bepaald werd en wordt door ontwikkelingen in de productie, distributie en consumptie van voedsel. Food shapes the city. Overvloedig aanbod van (goedkoop) voedsel in de stad lijkt vanzelfsprekend, maar Steel denkt dat dit in de nabije toekomst kan veranderen. Zij vindt het dan ook belangrijk dat steden aandacht besteden aan hun voedselvoorziening.

Carolyn Steels lezing Foodtopia vindt plaats op maandag 7 december 2009 om 20.00 uur in de Erlenmeyerzaal van Het Paleis aan het Boterdiep 111 in Groningen. U kunt uw auto kwijt in de parkeergarage Boterdiep.