nieuws

05 feb 2003, 00:12

Nieuwe lectoren bij Hanzehogeschool Groningen

De faculteit Techniek van de Hanzehogeschool Groningen heeft twee nieuwe lectoren benoemd: Jan- Peter Nap voor de opleiding Bio-informatica en Rianne Valkenburg voor de opleiding Human Technology.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het lectoraat Human Technology ambieert een (inter-)nationale positie en erkenning met een specifieke rol voor de noordelijke regio. Het wil de kennisinfrastructuur versterken en bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardige werkgelegenheid in de technische sector. De lector Bio-Informatica zal het kennisdomein Bio- informatica tot ontwikkeling brengen in wisselwerking met het werkveld, de wetenschap en het onderwijs. De Hanzehogeschool wil zich op dat terrein een vooraanstaande positie verwerven.
Dr. ir. Rianne Valkenburg (36 jaar) is gepromoveerd aan de TU in Delft. Zij werkt daar op dit moment nog als Universitair Docent Innovatiekunde binnen de Faculteit Industrieel Ontwerpen. Valkenburg is lid van een aantal commissies geweest op het terrein van curriculumherziening en Mastersopleidingen. Sinds 1992 heeft ze een eigen adviespraktijk voor het adviseren van bedrijven over innovatie, productontwikkeling en creativiteit.
Dr. ir. Jan-Peter Nap (44 jaar) heeft aan de Landbouwhogeschool Wageningen Moleculaire Wetenschappen gestudeerd en is er gepromoveerd. Daarna heeft hij diverse onderzoeksfuncties vervuld in Wageningen binnen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum). Hij heeft veel gewerkt aan genetische modificatie, maar ook onderzoek verricht naar de voorspelbaarheid van genexpressie in planten.