nieuws

10 feb 2003, 00:12

Nieuwe landinrichting in Groningse Westerkwartier

Gedeputeerde Staten van Groningen en de Stuurgroep West, waarin de gemeenten Grootegast, Marum, Leek, Zuidhorn, het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen samenwerken, hebben besloten een overbruggingsperiode van twee jaar in te stellen voor een nieuwe landinrichting in het Westerkwartier.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarna, in 2005, treedt een nieuwe landinrichting in werking. De overbruggingsperiode is nodig om de kavelruilcommissie in stand te kunnen houden, die actief vrijwillige kavelruil blijft promoten en begeleiden.
Het Raamwerk Zuidelijk Westerkwartier is vanaf 31 december 2002 niet langer van kracht. Dat betekent dat vanf 1 januari 2003 geen landinrichtingsinstrumenten en -gelden meer beschikbaar zijn voor het realiseren van doelen gesteld in het Raamwerk en het Provinaiaal Omgevings Plan (POP). Het College van GS en de Stuurgroep West concluderen dat het Raamwerk ZWK een succes is geweest maar dat desondanks een nieuwe vorm van landinrichting nodig is vanwege niet afgeronde doelen uit het Raamwerk. Daarbij moet gedacht worden aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, maatregelen die verband houden met de waterhuishouding, natuur en recreatieve projecten en landbouwverbetering. De betrokken partijen en instanties vinden het wenselijk dat tijdens de overbruggingsperiode in ieder geval de kavelruilcommissie blijft voortbestaan. De werkzaamheden van deze commissie zorgen voor grondmobiliteit in het gebied. De instrumenten voor deze commissie, een kavelruilcoordinator en een grondpot, blijven dan ook gehandhaafd. In de tussentijd wordt een nieuwe werkgroep voor de landinrichting geinstalleerd. Die bereidt een projectnota voor en uiteindelijk een voorstel voor een herinrichtingsplan voor het gehele Westerkwartier. Dan wordt een aanvraag met een projectbeschrijving gemaakt, die vervolgens wordt opgenomen in het zogenoemde voorbereidingsschema 2004 van het Rijk.