nieuws

15 jul 2008, 08:08

Nieuwe kantoren in Stationsgebied zuidzijde in Groningen ter discussie gesteld

Het Groningse gemeenteraadslid Drewes de Haan (GroenLinks) heeft de discussie geopend over de toekomst van het Stationsgebied in Groningen. Zoals wethouder Frank de Vries onlangs al meldde geeft het Rijk steun aan initiatieven om dit gebied te ontwikkelen. De vraag komt nu aan de orde wat er in dit gebied allemaal gerealiseerd moet worden. Drewes de Haan schrijft er over op de site met politieke weblogs voor Groningen, de DSG. Volgens De Haan is het niet verstandig om in het Stationsgebied kantoren te realiseren, gezien het feit dat er ook al een nieuw kantorenpark in aanbouw is in het Europapark. De Haan schrijft:…

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“In de nieuwe structuurvisie van de stad, waar ik vorige week al over schreef, is ook een prominente plaats in geruimd voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Het wordt gezien al één van de “dynamo’s” van de stad. De nieuwe plannen zullen vooral over de zuidzijde van het stationsgebied gaan.

Voor de noordzijde, de stadskant van het station, zijn de afgelopen decennia al genoeg plannen gemaakt en uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de kantorenbouw begin jaren tachtig, waardoor er uiteindelijk een einde kwam aan tien jaar links college in Groningen. Duidelijk voor het internet-tijdperk, want even zoeken op internet levert niets op. Van veel recenter datum is bouw aan de noordkant van het station van het Stadsbalkon, zie hier.

Nu is dus de zuidzijde aan de beurt. Daar staan oude bedrijfsgebouwen en liggen heel veel spoorrails, waar nog wel vaak treinen gerangeerd staan, maar dat zou net zo goed op het rangeerterrein Onnen kunnen. Als die rails dan verdwijnen dan ontstaat één groot gebied waar veel mogelijk is. De grond is vooral in bezit van de NS, ProRail en de TNT-post en veel mindere mate van de gemeente en ABN/AMRO. Met steun van het Rijk wil de gemeente nu proberen met die partijen snel plannen te maken.

Een mooi streven, want het is goed zo’n gebied bij het centrum van de stad veel beter te gebruiken dan nu het geval is. Wat echter wel opvalt, is dat er niet of nauwelijks meer gesproken wordt over een eerder plan voor de zuidzijde van het stationsgebied. Het is namelijk niet voor het eerst dat er met al die partners plan gemaakt worden. In 2001 kwam architect en stedenbouwkundige Kees Christiaanse in opdracht van die partijen met een visie voor het hele stationsgebied. Voor een schets van hem zie hier. Zijn plannen voor de noordkant zijn met het Stadsbalkon en de het nieuwe busstation wel uitgevoerd, maar die voor de zuidzijde niet. De reden daarvoor was vooral dat bouw van nieuwe kantoren daar te veel zou gaan concurreren met de bouw van nieuwe kantoren op het Europapark. Verder was het wachten op de uitkomsten van de discussie over de Zuiderzeelijn.

We zijn nu dus een kleine tien jaar verder en er wordt door het college van B&W opnieuw gesproken op de bouw van kantoren ten zuiden van het station. Weliswaar niet zoveel als Christiaanse destijds, maar het Europapark staat nog lang niet vol met kantoren. De vraag van toen over de concurrentie ligt dus nog steeds op tafel.”

(Bron: www.dsg.nl )