nieuws

18 jun 2013, 21:09

Nieuwe inrichting voor Rechthuis Aduard, deels in stijl van 1594

Het Rechthuis in Aduard wordt hersteld. Nu wordt het interieur aan de straat met zijn nog originele indeling ingericht o.a. de rechtszaal van kort na 1594.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur van de Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard is zeer verheugd over de subsidietoezegging van het Leaderprogramma Westerkwartier, waarin de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn samenwerken met de Europese Unie. Mede hiermee wordt begonnen met de inrichting en afwerking in het voorste deel van het monumentale Rechthuis in Aduard aan de Burgemeester Seinenstraat 3.

De buitenkant van het Rechthuis werd in 2011 – 2012 naar de situatie rond 1900 met overheids- bijdragen al hersteld. Het Platform Erfgoed Aduard waarin de vier historische organisaties samen- werken en anderen maakten daarna al provisorisch gebruik van het pand.

Maar nu wordt het interieur aan de straat met zijn nog originele indeling ingericht o.a. de rechtszaal van kort na 1594. De vloeren, wanden en balkenplafonds worden verbeterd met behoud van het authentieke karakter. Met vitrines, goede verlichting en eigentijds meubilair kunnen zo twee ruimten    ontstaan voor historische en culturele exposities, presentaties en bijeenkomsten. Het kan tevens een afstapplek worden voor toeristen met o.a. informatie over het Nieuwe Wonder van Aduard, het verbeterplan van de gemeente Zuidhorn voor het dorp Aduard. Er komt verder een zitgelegenheid met coffeecorner en sanitaire voorzieningen. Zo wordt met de andere drie instellingen en Marketing Groningen het dorp Aduard meer op de kaart gezet.   

Kort na 1594 toen het Cisterciënzer klooster definitief verdween, werd vlak bij de later gesloopte Zuiderpoort het Rechthuis gebouwd met bouwmaterialen afkomstig van de kloosterafbraak. Meer dan 200 jaar is vanuit het Rechthuis - tevens herberg - rechtgesproken en bestuurd in Aduard en omstreken. Aanvankelijk benoemde de provincie de rechters maar na 1659 nam de Ommelander adel de rechtspraak over. Dat eindigde in 1803. Daarna huisvestte de herberg nog honderd jaar het gemeentehuis en een bakkerij. Ten slotte had tot 2001 de huisarts praktijk in het pand. 

Het bestuur werkt nu verder aan de volgende stap voor de inrichting en het herstel voor het tweede bouwdeel met de oorspronkelijke kelderkeuken en de prachtige bovenzaal met houten gewelven.