nieuws

10 dec 2002, 00:12

Nieuwe fusie van zorgaanbieders Patrimonium en Coendershof Groningen een feit

Per 1 januari a.s. is de fusie tussen de zorgcentra Patrimonium en het verpleeghuis Coendershof in Groningen een feit. Op 11 december a.s. tekenen beide besturen in een gezamenlijke vergadering het formele fusiebesluit. Beide stichtingen zullen in het nieuwe jaar verder gaan onder de naam De Borg, stichting christelijke zorgvoorzieningen. In gesprek met de heer E.H. Wolters, bestuurder van de nieuwe stichting.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wolters: “Met de nieuwe organisatie wil De Borg inspelen op de behoefte aan méér zorg en ándere zorg. Aan ouderen en andere zorgvragers biedt De Borg vanuit 8 locaties, verspreid over de stad Groningen, diensten aan op het gebied van zorg en verpleging, welzijn en wonen. We hebben veel plannen. Met onze ruim 700 medewerkers en vrijwilligers willen we mensen die zorg nodig hebben helpen hun leefpatroon zo lang mogelijk vol te houden. Met hun eigen gewoonten en voorkeuren. Het liefst thuis of in een comfortabel appartement. Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis omdat je meer zorg nodig hebt, wil De Borg zoveel mogelijk voorkomen. Zorg kan ook bij de mensen thuis geleverd worden.”
Voor de bewoners van de aanleunwoningen bij de meeste zorgcentra van De Borg wordt het in de toekomst mogelijk 24-uurs verzorging aan huis te ontvangen, aangevuld met het gebruik van voorzieningen en diensten die in het zorgcentrum aanwezig zijn. Op termijn wil De Borg deze dienstverlening nog verder uitbreiden naar de omliggende wijk. De verzorgingshuizen worden breder in hun aanbod van zorg en diensten en ontwikkeld tot multifunctionele woonzorgcentra. Ook worden hier appartementen geschikt gemaakt voor somatische verpleeghuiszorg.
In Coendershof, het verpleeghuis van De Borg, wordt momenteel bekeken hoe de verblijfsfunctie van het verpleeghuis beperkt kan worden tot 2 categorieën cliënten: cliënten die kort verblijven, bijvoorbeeld voor revalidatie, en cliënten die langdurig intensieve en/of complexe zorg nodig hebben en weinig plezier aan het wonen meer kunnen beleven. Wolters: “We willen de mensen die woongenot kunnen ervaren maar ook langdurige verpleeghuiszorg nodig hebben, deze zorg zo veel mogelijk gaan bieden in de woonzorgcentra.”