nieuws

09 okt 2008, 20:08

Nieuwe driedelige Geschiedenis van Groningen

Maandag 13 oktober wordt er om 20.00 uur een avond georganiseerd in het RHC Groninger Archieven rondom de totstandkoming van de nieuwe driedelige Geschiedenis van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 1976 verscheen na jaren voorbereiding op initiatief van de Vereniging Stad&Lande het handboek Historie van Groningen, onder redactie van W.J. Formsma e.a. Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van Groningen in perioden en onderwerpen, beschreven door specialisten maar bedoeld voor een groter publiek. Maar onderzoek gaat natuurlijk door en er bleek aanleiding voor een nieuwe beschrijving van onze provinciale geschiedenis.

Op 9 oktober 2008 verscheen, na jaren hard werken, het eerste van de drie delen van de Geschiedenis van Groningen. Op maandag 13 oktober, in de Week van de Geschiedenis, organiseren de Groninger Archieven in samenwerking met een aantal medewerkers een avond rond de totstandkoming van deze uitgave in het gebouw van de Groninger Archieven aan Cascadeplein 4 te Groningen.

Programma

Tijdens deze avond zal Goffe Jensma een interview houden met de eindredacteur, Maarten Duijvendak. Ook zullen er verhalen en ervaringen verteld worden door drie auteurs,
Henny Groenendijk, Otto Knottnerus, Erwin Karel en redacteur Cathrien Santing. Bezoekers van deze avond krijgen de gelegenheid om hen allen vragen te stellen.
Aandachtspunten zijn bij voorbeeld: waarom een nieuwe provinciale geschiedschrijving? Op welke punten verschilt deze van de vorige? Welke keuzes zijn gemaakt in de opzet en voor de inhoud? Is er een rode draad? Moeten we ons beeld van de Groninger geschiedenis bijstellen.

Aanmelding

Deze avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Maar in verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk om u vóór 9 oktober aan te melden door een mail te sturen naar info@groningerarchieven.nl.