nieuws

26 okt 2012, 16:04

Nieuwe college Groningen: *Eind aan polarisatie; *Bereikbaarheid top-prioriteit; *Forum commercieler

In Groningen zijn vrijdagmiddag de plannen van het nieuwe college van B en W gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe college van B en W van Groningen wil een andere bestuurscultuur. De belangrijkste opdracht voor dat nieuwe college is het tegengaan van gepolariseerde verhoudingen. Dat staat in een akkoord dat de vijf partijen PvdA, VVD, SP, D66 en CDA in Groningen hebben gesloten. Het akkoord werd vrijdagmiddag tijdens een persconferentie bekend gemaakt.


In Groningen was een bestuurscrisis ontstaan nadat er onenigheid was ontstaan over plannen voor een Regiotram. De vroegere coalitie van PvdA, GroenLinks, SP en D66 kwam ten val toen SP en D66 lieten weten de plannen voor die tram te duur te vinden. Dat leidde ook tot een crisis binnen de Groningse Partij van de Arbeid nadat de afdelingspartij het vertrouwen in de eigen wethouders had opgezegd.
De afgelopen weken is gewerkt aan de vorming van een nieuw

college. Deze vijf partijen hebben nu een zogenaamd ‘Prinsenhofakkoord’ gesloten. Dat nieuwe college wil op zoek gaan naar nieuwe werkwijzen waarbij door innovatieve samenwerking met burgers, ondernemers en instellingen, meer gedaan kan worden met minder geld.

Tram


De coalitiepartners zien de oplossing van het bereikbaarheidsvraagstuk als een belangrijke opgaven. Ze gaan in overleg met de regio om te komen tot een integraal bereikbaarheidsplan. Daarbij zal bekeken worden welke elementen uit het verworpen plan voor de Regiotram eventueel nog bruikbaar zijn.

Forum


Een ander heikel punt in de Groninger politiek is het Groninger Forum. Daarover hebben de collegepartijen afgesproken dat dat Forum wanneer het klaar is in 2017 commerciëler wordt dan tot nu toe de bedoeling was, dat het meer inkomsten genereert en dat er een korting komt in de begroting van 500.000 euro per jaar.