nieuws

09 apr 2002, 00:12

Nieuwe CD met Ede Staal-liederen; in voorverkoop al duizenden besteld

Er komt een nieuwe CD uit met liederen van de in de provincie Groningen immens populaire Ede Staal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Amusementskoor “De Esborgzangers” uit Scheemda o.l.v. Dirigent Sim Noordhof gaat binnenkort althans een nieuwe CD opnemen met 15 Groningstalige nummers van Ede Staal. De CD krijgt de titel “Vast as Stoal”. In de titel is de naam van Ede Staal verwerkt en een strofe uit het Grunnens Laid “De wille vast as stoal…” De opnames zijn op 14 en 15 juni a.s. in de Ger. Kerk te Wildervank. De presentatie is op vrijdag 20 september a.s. in Theater ‘t Kielzog te Hoogezand. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de EBZ-Band, die voor deze gelegenheid wordt uitgebreid met een pianist(e). De CD wordt geproduceerd door “Maura Music” uit Zuidbroek. Er zijn op voorhand al ruim 2000 CD’s besteld en het project belooft nu al een groot succes te worden.
Het Amusementskoor De Esborgzangers is een begrip in Oost-Groningen. Het koor heeft de traditionele samenstelling van een gemengd (SATB) koor en zingt regelmatig Groningstalige nummers van Ede Staal. Het koor voelt zich heel nauw verbonden met de Groningse cultuur en het Groningse dialect. Een niet onbelangrijk deel van het repertoire is dan ook Groningstalig. Ook de voertaal tijdens de repetities is Gronings. De Esborgzangers willen zich meer gaan toeleggen op het zingen van Groningstalige nummers. Momenteel wordt nagegaan of een avondvullend, Groningstalig, programma mogelijk is. De Esborgzangers willen de Grunniger cultuur en ‘t Grunniger dialect in Stad en Ommelaand ondersteunen.
Het Amusementskoor De Esborgzangers bestaat uit ca. 60 zingende leden, waarvan 2/3 dames en 1/3 heren. Het koor zingt 4-stemmig. “De Esborgzangers Band (EBZ-Band)” ondersteunt de wekelijkse koorrepetities. Koor en Band zijn onafscheidelijk, zowel bij de repetities als concerten, en treden altijd samen op. Dirigent Sim Noordhof is eindverantwoordelijk voor de vocale en muzikale prestaties. Voor dit speciale Ede Staal project kan het koor nog enige zangeressen en zangers gebruiken. Met name bassen en alten met ervaring zijn welkom. De mogelijkheid is zelfs aanwezig om, alleen voor dit project, lid te worden. De “gewone” repetities zijn op de maandagavond in De Esbörg te Scheemda. Er worden 6 tot 8 extra repetities ingelast op de donderdagavond. Informatie kan worden verkregen bij: Luuk Houwing (Voorzitter) 0598-397062 en Jaap Mulder (Secretaris) 0597-432719 / 06 23251993 mailto:jmulder@acombv.nl