nieuws

12 jun 2014, 13:01

Nieuwe burgemeester van Groningen laat nog op zich wachten

Nieuwe burgemeester van Groningen laat nog op zich wachten

Het schiet niet hard op met de komst van een nieuwe burgemeester voor Groningen. De stad zit al sinds november zonder burgemeester, al is er in de persoon van Ruud Vreeman wel een waarnemer. Maar de nieuwe gemeenteraad gaat er nu vaart achter zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maandag a.s. om 19.00 uur is er namelijk een extra vergadering van de raad. Dat heeft te maken met de vacature voor de burgemeestersfunctie. In de vergadering, waarbij ook Commissaris der Koning dhr. M.J. van den Berg aanwezig is, wordt een voorstel besproken over het benoemen van leden in de vertrouwenscommissie en over het vaststellen van de profielschets voor de vacante functie.

 

Nieuwe burgemeester

 

Sinds het vertrek van burgemeester Rehwinkel per 1 november vorig jaar neemt burgemeester Vreeman deze functie waar. De raad heeft destijds besloten te wachten met de procedure voor de definitieve invulling van de vacature tot er een nieuwe raad is benoemd.

 

De afgelopen maanden heeft de vertrouwenscommissie in oprichting, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke fractie uit de gemeenteraad, aangevuld met de griffier, de gemeentesecretaris en een van de wethouders, zich met de voorbereidingen bezig gehouden. Een daarvan was het opstellen van een profielschets, waarin een aantal wensen en eisen ten aanzien van de nieuwe burgemeester is opgenomen.