nieuws

13 aug 2001, 00:12

Nieuwe brug over Drentsche Aa nu al geschikt voor overstekende otters

Gemeente Haren (Groningen) heeft onlangs gekozen voor de aanleg van brede looppaden voor een veilige passage van dieren onder een compleet te vernieuwen brug in de drukke Rijksstraatweg tussen Glimmen en De Punt over de Drentsche Aa.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Otterstation Nederland heeft de gemeente in een brief in april jongstleden gevraagd om bredere looppaden voor dieren aan te leggen dan was voorzien. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop besloten dat, wanneer extra subsidie van andere overheden of financiering door particulieren de hogere kosten zouden dekken, de gemeente een grotere overspanning van de brug zal aanleggen. Tot groot genoegen van het Otterstation heeft de gemeente kans gezien extra geld voor de bouw binnen te halen.
Een brug met een goede voorziening voor dieren, en die ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, kan daarmee worden aangelegd! De eerste opzet van de gemeente was om de nieuwe brug te voorzien van 80-120 cm brede looppaden voor dieren. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie omdat er voor dieren geen enkele mogelijkheid was de drukke weg veilig te passeren. Echter, de oeverzones zijn tot 250 meter breed. Er leven veel grotere en kleinere dieren die ook dekking nodig hebben, of vochtige en donkere omstandigheden om zich veilig te voelen. Vandaar dat Stichting Otterstation Nederland er voor heeft gepleit om twee looppaden van tenminste 5 meter breed onder de brug aan te brengen. Daardoor worden de oevers aan weerszijden van de bruggenhoofden voor dieren optimaal met elkaar verbonden. Een voordeel is dat de looppaden dan voor dieren optimaal kunnen worden ingericht, onder meer met dekking biedende materialen.