nieuws

23 jul 2009, 11:11

Nieuwe aanpak huurachterstanden in Groningen werkt

Een nieuwe manier om te voorkomen dat mensen huurachterstanden krijgen, die in Groningen is ontwikkeld door woningcorporatie Nijestee in samenwerking met de Groninger Krediet Bank (GKB) blijkt te werken. In totaal 75 % van huurders die in de problemen dreigden te raken is door die manier van werken uit de brand geholpen, zo meldt Nijestee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In juni 2008 startten woningcorporatie Nijestee en de Groningse Kredietbank (GKB) het proefproject “Samen er op af”. In dit project worden huurders met problematische huurachterstanden geholpen om een eerste afspraak te maken met de GKB. Op deze manier worden huurachterstanden teruggedrongen en huisuitzettingen voorkomen. Nu, een jaar later blijkt het proefproject een succes en wordt deze werkwijze voortgezet.

Lage drempels
Sinds 2003 gaat Nijestee op huisbezoek bij huurders met huurschuld. Als er naast huurschuld sprake is van andere problematische schulden verwijst Nijestee de huurder door naar de GKB. In praktijk blijkt dat niet iedere huurder zich daar vervolgens meldt. Om deze reden kan Nijestee sinds juni direct tijdens het huisbezoek een afspraak maken voor de bewoner bij de GKB. De bewoner wordt thuis bezocht en hoeft niet zelf naar het kantoor van de kredietbank. Zo wordt de drempel naar de Groninger Kredietbank weggenomen en verkleint Nijestee de kans op huurachterstanden en uiteindelijke ontruiming.

Goede resultaten
Begin dit jaar beoordeelden Nijestee en de GKB de eerste resultaten. Het bleek dat bewoners de nieuwe aanpak waarderen. Daarom besloten beide partijen dat er ook al tijdens telefoongesprekken een afspraak tussen de huurder en de GKB gemaakt kon worden.
Tijdens de huisbezoeken van Nijestee zijn met acht van de twaalf aangemelde huurders afspraken gemaakt om via een betalingsregeling met de GKB de schulden af te betalen. Daarmee is ongeveer 75% van de huurders met problematische schulden nu beter geholpen.

Samen de toekomst in
Vanwege de positieve resultaten is tijdens de evaluatie besloten dat “Samen er op af” als standaard werkwijze wordt ingezet. Nijestee besteedt extra aandacht aan mensen die begeleiding nodig hebben en maakt daarom ook afspraken met instellingen zoals de GKB, aldus Nijestee.