nieuws

28 mei 2001, 00:12

Nieuw type opvang asielzoekers nodig, zegt provincie Groningen

Voor de opvang van asielzoekers zijn meer gevarieerde opvangmogelijkheden noodzakelijk dan alleen de huidige, grote centra. Misschien zelfs wel speciale wijken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen gaat nieuwe vormen van opvang voor asielzoekers ontwikkelen. Dat doet de provincie omdat Groningen vindt dat je er maar vanuit moeten gaan dat asielzoekerscentra niet tijdelijk zullen zijn. We moeten onder ogen zien dat opvang van asielzoekers de komende decennia nog noodzakelijk zal blijven, stelt gedeputeerde Bleker. Als dat zo is, dan moeten er veel meer gevarieerde voorzieningen komen dan alleen de grootschalige opvangcentra. De gedeputeerde denkt daarbij aan kleinere voorzieningen maar ook aan speciale wijken.