nieuws

27 mrt 2010, 13:01

Nieuw links-D66 college Groningen: nog lang geen uitgemaakte zaak

Het is nog lang geen uitgemaakte zaak dat Groningen een nieuw college krijgt, bestaande uit PvdA, GroenLinks, SP en D66. Zo is GroenLinks voor een tram door de binnenstad, maar D66 heeft bedenkingen. De PvdA staat een milder parkeerbeleid voor dan GroenLinks. GroenLinks is geen voorstander van een parkeergarage onder de Grote Markt. Een en ander signaleert Robert Prummel, lijsttrekker van de Stadspartij in een blog in de DSG. ‘’ De Regiotram zal D66 toch wel opgeofferd willen zien in ruil voor collegedeelname? Zo niet dan maken ze niets van hun verkiezingsbeloften waar..’’, sneert Prummel. Hieronder zijn volledige DSG-weblog:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Val nu niet van je stoel of "De geboorte van een sociaal, liberaal en groen beleid"


'Frank de Vries drukte mij vanmiddag trots zijn persverklaring van Groen Links, D66 en PvdA in handen. Het was een stuk dat duidelijk zijn handschrift draagt, lees het maar eens hardop, dan hoor je het ritme van zijn zinnen duidelijk.
In de verklaring wordt een "sociaal, liberaal en groen beleid" aangekondigd en daarover verwonder ik mij zeer! Hoe kan het oude, weggestemde College nu het wordt aangevuld met D66 nu opeens geen "links college" meer zijn? Twee van de deelnemers zijn openlijk socialistisch en Groen Links is , nou ja, links. Of zijn meerdere partijen in dat College opeens "liberaal" zoals D66?
Het wordt, zo dit College inderdaad het levenslicht gaat zien een rood geheel met een dun liberaal randje. Of zou het liberale franje aan de zoom van een rode vlag worden? Dan mag D66 wel oppassen, franje slijt snel en D66 zal door de PvdA misschien worden gebruikt om daarna, zoals die partij al zo vaak is overkomen na bestuurd te hebben, geplukt en uitgebeend aan de kant te worden gezet.


Dat de partijen elkaar tijdens gesprekken "bijzonder inspireerden" (hun woorden) betekent nog niet dat er ook een behoorlijk College kan worden samengesteld. De partijen zullen het nu over hete hangijzers verder eens moeten worden. Wilt u een paar horen?


* De regiotram door de binnenstad. Karin Dekker droomt ervan maar voor Ton Schroor is het eerder een nachtmerrie. Gaat hij accoord met dat veel te grote en veel te dure plan om zo wethouder te kunnen worden? En kan hij dan nog rustig slapen? Ik ben benieuwd.
*Het parkeerbeleid dat Karin Dekker voorstaat is véél stringenter, en daarmee zeer schadelijk voor bedrijven en winkels in onze stad, dan de gedachten die daarover bij PvdA en d66 leven. Laten ze haar haar gang gaan?
*Met Groen Links in het College zit de ontwikkeling van de Noordzijde Grote Markt op slot.
*De linkse partijen waren voor hoge tarieven en hoge belastingen. D66 wil banen scheppen en de economie versterken. Kan dat met zo'n lastendruk?


Dat er in gesprekken een "kritische analyse" van tram, Forum, Zuidelijke Ringweg en Meerstad zou zijn besproken is gebakken lucht en niet meer dan dat. De opvattingen van de partijen lopen zo uiteen dat een werkelijke analyse ze uiteen zou hebben gedreven!
Over Meerstad is duidelijk wat de risico's zijn. We maken nu de hoge kosten voor ontgronden, rioleringen, bruggen en wegen en verdienen die langzaam met gefaseerde huizenverkoop terug. Daarbij is de hoogte van de rente allesbepalend.

Over de Zuidelijke Ringweg heeft de Stadspartij het College al eerder gewaarschuwd; steek daar eigen geld in, desnoods geld dat voor het Forum bestemd was, want anders kan het hele project door de Ministerraad in één zwaai van tafel worden gevveegd. En dat zou dood-en-doodzonde zijn! Het Forum is voor de SP een grote verliespost geweest. Gaat de SP weer onder het juk door? Dan verliezen ze straks weer drie zetels.. Het plan mag voor D66 niet meer dan het nu uitgetrokken bedrag gaan kosten, maar dit voorjaar gaat de Provincie flink bezuinigen en de provinciale bijdrage staatr niet vast. Wordt dat dan de doodstek voor het plan of gaan D66 en SP dan midden in een bezuinigingsronde geld zoeken en belastingen verhogen om de Toren van Babel"overeind te houden? Daar zal de kiezer blij mee zijn! Reken maar dat de Stadspartij iedere Groninger zal gaan voorrekenen wat dat Forum per huishouden moet kosten!


De Regiotram zal D66 toch wel opgeofferd willen zien in ruil voor collegedeelname? Zo niet dan maken ze niets van hun verkiezingsbeloften waar.. Gelukkig kan de regiotram later dit jaar nog door bezuinigingen in Provincie en Rijk sneuvelen. Dat zou dan een geluk bij een ongeluk zijn, maar het is voor D66 wel erg riskant om daarop te hopen. Zelfs geld voor extra vensterscholen, hun grote wens, is ongewis gezien de toestand van de schatkist.
Al met al is het avontuurtje van D66 met de linkse collegepartijen onder een slecht gesternte plaats. Het kan nog alle kanten op, Accepteren de leden van D66 een accoord waar weinig liberaals in te vinden zal zijn? Komt men tot overeenstemming over tram, Forum en bezuinigingen? De aangekondigde geboorte kom nog wel eens te vroeg zijn aangekondigd. In ieder geval ben ik graag bereid om de zwangerschap af te breken. Dan kunnen we beginnen aan de conceptie van een College dat meer in overeenstemming is met de verkiezingsuitslag!''


Veel bezoekers

À propos, voor de liefhebbers; meer dan 4500 bezoekers op mijn weblog over de moskee in Selwerd! Het aantal bezoekers aan dit weblog blijft plezierig hoog. Houden we dat vier jaar vol? Het is een hele uitdaging.

Robert Prummel

Stadspartij

www.dsg.nl