nieuws

30 jan 2003, 00:12

Nieuw label voor verkeersveiligheid in Groningen

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan 2003 van het ROG goedgekeurd. Er gaat 90.000 euro naar het nieuwe project Verkeersveiligheidslabel Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project Verkeersveiligheidslabel Groningen is bedoeld om scholen te stimuleren en te ondersteunen structureel theoretisch- en praktisch verkeersonderwijs te geven. In het project biedt men hulp bij het inbedden van verkeerseducatie in het schoolbeleid. Ook wordt ondersteuning gegeven bij zowel het opstellen van het op maat gemaakte verkeerseducatieplan als de uitvoering ervan. Naast de theoretische- en praktische lessen is er aandacht voor een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige schoolroutes. Scholen die deelnemen kunnen in het bezit komen van het kwaliteitslabel van 'verkeersveilige school', en zo laten zien dat er structureel extra aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid. De Onderwijsbegeleidingsdienst (ODB), 3VO en het particuliere bureau EdComm zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. In overleg met de scholen stellen zij het lesprogramma op, zodat zij in eigen tempo kunnen werken aan het verkrijgen van het verkeersveiligheidslabel. Samenwerking, afstemming en tussentijdse evaluatie vindt plaats met Friesland en Drenthe.