nieuws

03 jul 2002, 00:12

Nieuw kabinet neemt afspraken zweeftrein over

Het nieuwe kabinet neemt de door het vorige kabinet gemaakte afspraken over de Zuiderzeelijn over. Volgens CdK Alders maakt dit de druk lager om nog snel met de zittende minister tot vervolgafspraken te komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe kabinet heeft echter duidelijk gemaakt ‘geen enkele bijdrage’ te willen leveren bij overschrijdingen van het de kosten voor de Zuiderzeelijn. De LPF had nog willen vastleggen dat de verbinding geen magneetzweefbaan mag worden, maar daar rept het akkoord niet over. De afspraak dat de bijdrage van het bedrijfsleven bepaalt of de zweefbaan er komt, blijft dus in stand.
Voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn Hans Alders liet weten dat de stuurgroep na de bijeenkomst maandag geen datum voor een volgende afspraak heeft gemaakt. Volgens Alders zijn alle partijen wel overtuigd van de noodzaak om binnen enkele dagen met oplossingen te komen voor het ontstane tekort op de regionale bijdrage. Er is nog een verschil van ruim 85 miljoen euro tussen de gewenste en de toegezegde bijdrage van de regionale overheden.
Op de vraag of hij verwacht dat de stuurgroep nog met de zittende minister Netelenbos tot een nieuw akkoord over de zweeftrein kan komen, antwoordde Alders ontwijkend. “Dat hangt ervan af hoe lang de formatie nog duurt.” Alders liet doorschemeren het geen ramp te vinden om de volgende stappen in het beslissingstraject nu met een volgend kabinet te moeten doorlopen, omdat die zich achter de gedane afspraken heeft geschaard. De steun van een nieuw kabinet voor een snelle verbinding tussen Groningen en Amsterdam was lang onzeker.