nieuws

21 mei 2002, 00:12

Nieuw instituut speurt met computers naar gestolen auto’s

De aanpak van autodiefstal wordt voortaan veel efficiënter aangepakt. Met de oprichting van het nieuwe Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) in Veendam moet het gemakkelijk worden meer autodieven in de kraag te grijpen, doordat de computernetwerken van speurende instanties beter worden benut en vlotter van nieuwe informatie worden voorzien dan tot dusverre mogelijk was.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jaarlijks worden 27.000 auto’s gestolen, waarvan een groot deel nooit meer wordt teruggezien. Het LIV wordt een landelijk en internationaal meldpunt voor dit soort criminaliteit. De instantie gaat samenwerken met en informatie leveren aan politie, justitie, douane, verzekeringsmaatschappijen en andere partijen die beroepshalve te maken hebben met ‘voertuigcriminaliteit’, zoals het officieel heet.
Doordat sneller ingegrepen kan worden moet het aantal terug te vinden auto’s bijvoorbeeld stijgen. Zo kan er direct informatie worden verstrekt over eventueel vervalste autopapieren en dergelijke, meldt het Centrum voor voertuigtechniek en informatie uit Veendam.
Het systeem is de afgelopen jaren uitgetest in Groningen. De afgelopen twee jaar hebben de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), de politie en de stichting VAR (Vermiste Auto Register) hun werk meer dan tevoren op elkaar afgestemd. In 2001 werden zodoende 1548 auto’s naar hun eigenaar teruggebracht, en daarmee werd zestien miljoen euro aan verzekerde schade teruggehaald uit criminele handen. In het buitenland kunnen onder meer Interpol, Europol en ambassades beschikken over de in Veendam verzamelde informatie.