nieuws

28 okt 2009, 15:03

Nieuw evenementenprogramma voor Groninger binnenstad

Het Groninger college van burgemeester en wethouders wil binnenkort met de gemeenteraad van gedachten wisselen over het herzien van het vergunningenbeleid voor stedelijke evenementen. Om de Groninger binnenstad stad de komende twee jaar ondanks de vele bouwactiviteiten aantrekkelijk te houden voor een breed publiek, krijgt de binnenstad een eigen, onderscheidend evenementenprogramma.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitgangspunt bij de herziening van het evenementenbeleid is dat de regelgeving voor zowel evenementenorganisaties als vergunningenverleners duidelijker en gemakkelijker wordt. Daarnaast wil het college met de voorgestelde herziening de (geluids)overlast zo veel mogelijk beperken. Het Afwegingskader Topevenementen Binnenstad moet er toe leiden dat de Groninger binnenstad aantrekkelijk blijft voor een breed publiek. Concreet gaat het hierbij om een betere afstemming, het aantrekken van een programmeur, een vereenvoudiging van de vergunningenverlening en het financieel ondersteunen van topevenementen.

Het college: “Groningen is een levendige en bruisende stad met een voor een breed publiek aantrekkelijk evenementenprogramma. Dit willen we graag zo houden. De afgelopen jaren zijn we steeds op zoek geweest naar een passende balans tussen een aansprekend evenementenprogramma dat past bij een stad als Groningen aan de ene kant, en de belangen van omwonenden en ondernemers aan de andere kant. We merken dat het aantal evenementen in onze stad de laatste jaren is toegenomen. Dat is een prachtige ontwikkeling. Maar tegelijkertijd merken we dat Stadjers en ondernemers aangeven dat er meer overlast is. Het is dat evenwicht dat we met de voorgestelde herziening willen herstellen.”

Onderdeel van de voorgestelde herziening om geluidsoverlast tegen te gaan is het aanpakken van de bastonen, het stellen van geluidsnormen ook voor overdag, het spreiden van evenementen over het jaar en het aanbrengen van ‘rustmomenten’. Daarnaast stelt het college voor om de eindtijden voor evenementen op de zondag tot en met de donderdag te vervroegen naar 23.00 uur. Voor het festival Noorderzon – een breed publieksevenement met een lange traditie – zouden afwijkende eindtijden kunnen gelden.

Het college wil aan het begin van elk jaar een jaarkalender vaststellen. Daarmee krijgt een aantal vaste evenementen de zekerheid dat zij onderdeel van het evenementenprogramma zijn. Een jaarkalender bevordert de kwaliteit van het programma en – niet onbelangrijk – het gaat het ‘free-riden’ tegen.