nieuws

23 nov 2009, 10:10

Niet Karin Dekker maar 24-jarige Mattias Gijsbertsen lijsttrekker GroenLinks Groningen

De Kandidatencommissie van GroenLinks Groningen Stad heeft haar advies voor de kandidatenlijst afgerond. De commissie draagt Mattias Gijsbertsen voor als lijsttrekker van GroenLinks in Groningen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gijsbertsen is sinds 2006 raadslid voor GroenLinks. Karin Dekker (49) is kandidaat vanaf plaats 2, omdat zij ruimte wil maken voor een nieuw gezicht. Wel is zij weer beschikbaar als wethouder. De opdracht aan de commissie was om de ledenvergadering keuze te bieden en geen advies te geven over de kandidaten per plaats, maar per blok. Naast Dekker adviseert de commissie voor de plaatsen 2 t/m 4 raadslid Annie Postma (46) en Benni Leemhuis (37). Leemhuis is historicus en deed onder andere politiek bestuurlijke ervaring op binnen de Universiteitsraad en de Stedenband Groningen – San Carlos.

Voor de plaatsen 5 t/m 7 draagt de commissie drie nieuwe kandidaten voor. In alfabetische volgorde: Victor Möhlmann (64), Kris van der Veen (29) en Lizette van der Vegt (30). Möhlmann was eerder werkzaam op terrein van welzijn en gezondheidszorg, Van der Veen is projectleider aanpak huiselijk geweld in Friesland en Van der Vegt is interim afdelingshoofd DIV aan de RuG.

GroenLinks zit momenteel met vijf mensen in de gemeenteraad en levert een wethouder. De huidige raadsleden Hans-Paul Klijnsma en Harrie Miedema zijn niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Fractievoorzitter Drewes de Haan heeft wel zich kandidaat gesteld vanaf plaats 6, maar wordt niet voorgedragen omdat hij de maximale termijn van 12 jaar als volksvertegenwoordiger voor GroenLinks reeds heeft bereikt.

Op dinsdag 8 december a.s. stelt de algemene ledenvergadering van GroenLinks de kandidatenlijst vast. Plaats en tijd: Huize de Beurs, 20.00 uur.